Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Romska Droga do sukcesu poprzez aktywność zawodową i edukację - projekt dla społeczności romskiej Dolnego Śląska

Opis projektu

Projekt przygotowany został dla społeczności romskiej, a konkretnie dla osób z tego środowiska, które nie przejawiają aktywności zawodowej. Jego głównym celem jest poprawa wykształcenia i zatrudnienia Romów z Dolnego Śląska poprzez aktywizację edukacyjno-zawodową.  

Wszystkim uczestnikom zapewniono wsparcie w postaci:

 • indywidualnej diagnozy w zakresie możliwości danej osoby na rynku pracy,
 • opracowania profesjonalnego Indywidualnego Planu Działania we współpracy z doradcą zawodowym,
 • wsparcia ze strony asystenta ds. pracy wywodzącego się ze społeczności romskiej,
 • wsparcia aktywizującego, tj. szkoleń w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej, nabycia kwalifikacji zawodowych,
 • zdobycia doświadczenia zawodowego, w tym minimum 4‐miesięcznego stażu.  

Uczestnicy projektu rozwijają również kompetencje miękkie np. samodzielność, umiejętność organizacji  pracy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, komunikacja, przełamanie barier i stereotypów dot. społeczności romskiej.

Realizacja projektu: od października 2016 r. do kwietnia 2018 r.

Galeria

 • Warsztaty komputerowe

  Warsztaty komputerowe

 • Wycinka drzew

  Wycinka drzew

 • Wycinka drzew

  Wycinka drzew

Informacje szczegółowe

Beneficjent

Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o.

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Fundusz

Europejski Fundusz Społeczny

Całkowita wartość projektu

804 328,68 zł

Wkład UE

780 184,40 zł