Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Poprawa jakości kształcenia studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej i wsparcie procesu nauczania o metody symulacji medycznej

Opis projektu

Głównym celem projektu jest doposażenie Centrum Symulacji Medycznej (CSM) Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz wdrożenie Programu Rozwoju Uczelni mającego na celu optymalne wykorzystanie wytworzonej infrastruktury. W budynku utworzono łącznie 35 sal dydaktycznych, które zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny, w tym m.in. symulator ambulansu medycznego, zaawansowane symulatory pacjenta dorosłego, symulator porodowy, stoły do wirtualnych wizualizacji anatomicznych, fantomy, trenażery oraz modele do nauki procedur medycznych.

Dzięki utworzeniu Centrum Symulacji Medycznej możliwe jest uzupełnienie programów kształcenia o elementy praktyczne, co przełoży się na znaczący wzrost jakości kształcenia studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunkach lekarskim, pielęgniarstwie i położnictwie. Prowadzenie zajęć w warunkach symulacji medycznej umożliwia wszechstronne doskonalenie podstawowych umiejętności klinicznych studentów zapewniając im możliwość przeprowadzenia analizy popełnionych błędów na podstawie zarchiwizowanych materiałów audiowizualnych. W ramach projektu zaplanowano również działania o charakterze miękkim, m.in. krajowe i zagraniczne kursy z zakresu symulacji medycznej dla instruktorów i techników, przygotowanie materiałów dydaktycznych dla studentów oraz dodatkowe zajęcia na nowoczesnym sprzęcie.

Okres realizacji: 1.03.2016 r. – 31.12.2020 r.

Spodziewane efekty:

 • wdrożony Program Rozwojowy Uczelni w zakresie uzupełnienia programów kształcenia o metody symulacji medycznej
 • 5 tys. godzin zajęć na symulatorach medycznych dla studentów kierunków medycznych
 • 1200 studentów objętych zajęciami dodatkowymi
 • przygotowanie materiałów dydaktycznych – scenariuszy sytuacji klinicznych, zestawów badań obrazowych na nośnikach cyfrowych, rekordy video ilustrujące wykonywanie badań klinicznych i innych procedur medycznych

Dotychczasowe efekty:

 • powstało 35 sal dydaktycznych do symulacji wyposażonych w nowoczesny sprzęt
 • 21 osób odbyło kursy dla instruktorów i techników symulacji medycznej

Galeria

 • Symulacja porodu

  Symulacja porodu

 • Symulacja zabiegu

  Symulacja zabiegu

 • Symulacja zabiegu

  Symulacja zabiegu

 • Symulacja zabiegu

  Symulacja zabiegu

 • Symulacja zabiegu

  Symulacja zabiegu

 • Centrum Symulacji Medycznej

  Centrum Symulacji Medycznej

Informacje szczegółowe

Beneficjent

Gdański Uniwersytet Medyczny

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Fundusz

Europejski Fundusz Społeczny

Całkowita wartość projektu

20 653 039,29 zł

Wkład UE

17 406 381,51 zł