Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pewne jutro poprzez aktywność zawodowo-edukacyjną - projekt dla społeczności romskiej Dolnego Śląska

Opis projektu

Celem projektu była poprawa sytuacji zawodowej osób dorosłych będących członkami społeczności romskiej oraz likwidacja barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i ich integrację z otoczeniem.

Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie w formie: indywidualnego planu działań, dostępu do szkoleń oraz min. 4-miesięcznego stażu, który gwarantował zdobycie doświadczenia zawodowego. Mogli skorzystać także z pomocy asystenta ds. pracy wywodzącego się ze społeczności romskiej.

Udział w projekcie stwarzał okazję do szlifowania umiejętności miękkich, takich jak: samodzielność, umiejętność organizacji pracy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Ponadto uczestnicy zyskali wiedzę nt. zasad efektywnej komunikacji oraz sposobów na przełamanie barier i stereotypów dot. społeczności romskiej.

Galeria projektu

  • uczestnik projektu w pracy biurowej

    uczestnik projektu w pracy biurowej

  • Spotkanie informacyjne, na pierwszym planie ulotka dot. projektu

    Spotkanie informacyjne, na pierwszym planie ulotka dot. projektu

  • Uczestnik projektu porządkujący tereny zielone

    Uczestnik projektu porządkujący tereny zielone

Informacje szczegółowe

Beneficjent

Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o.

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Fundusz

Europejski Fundusz Społeczny

Całkowita wartość projektu

1 037 486,00 zł

Wkład UE

874,4 tys. zł