Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Od aspiranta pracy socjalnej do pracownika socjalnego

Opis projektu

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Osoby zatrudnione na stanowisku aspiranta pracy socjalnej poprzez udział w projekcie i ukończenie studiów odbywających się w trybie dwudniowych zjazdów weekendowych:

 • 31 APS w ramach studiów I stopnia,
 • 15 APS w ramach studiów II stopnia

nabędą kompetencje i uzyskają kwalifikacje w zakresie realizacji działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Okres realizacji projektu: 1.02.2016 r. – 31.03.2019 r.

Galeria

 • Uroczystość zakończenia studiów

  Uroczystość zakończenia studiów

 • Uroczystość zakończenia studiów

  Uroczystość zakończenia studiów

 • Uroczystość zakończenia studiów

  Uroczystość zakończenia studiów

 • Wykład

  Wykład

 • Wykład

  Wykład

Informacje szczegółowe

Beneficjent

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Fundusz

Europejski Fundusz Społeczny

Całkowita wartość projektu

1 065 540,48 zł

Wkład UE

1 033 574,26 zł