Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Opis projektu

Głównym założeniem projektu była poprawa sytuacji osób młodych (w wieku 18-24 lata) na rynku pracy. W trakcie trwania projektu, tj. od 1.02.2016 r. do 31.05.2017 r. dokonano zwiększenia ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia.

Projekt zakładał umożliwienie równego startu zawodowego osobom młodym, które wskutek niekorzystnych okoliczności środowiskowych, rodzinnych bądź osobistych wymagały profesjonalnej i kompleksowej pomocy o charakterze edukacyjno-wychowawczym. Projekt pomógł uczestnikom w uzupełnieniu wykształcenia ogólnego, uzyskaniu kwalifikacji zawodowych, nabyciu umiejętności poruszania się po rynku pracy, a w konsekwencji podjęciu zatrudnienia. Wsparcie koncentrowało się na szkoleniach i kursach oraz organizacji staży zawodowych w kierunkach wskazywanych jako zawody deficytowe, wobec których istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy. Zostało ono zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji uczestnika projektu.

Realizacja projektu miała za zadanie ułatwić młodym ludziom dostęp do usług rynku pracy i przezwyciężenie barier w uzyskaniu zatrudnienia. Wśród uczestników projektu było 5 migrantów. Z projektu skorzystały łącznie 874 osoby poniżej 30 lat. Projekt zmienił życie uczestników - dzięki zdobytym kwalifikacjom i doświadczeniu wiele osób znalazło zatrudnienie, mogły się oni wreszcie usamodzielnić i ustabilizować.

Galeria

 • Szkolenia dla młodzieży

  Szkolenia dla młodzieży

 • Szkolenia dla młodzieży

  Szkolenia dla młodzieży

 • Warsztaty florystyczne

  Warsztaty florystyczne

 • Staż w warsztacie

  Staż w warsztacie

Informacje szczegółowe

Beneficjent

Ochotnicze Hufce Pracy

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Fundusz

Europejski Fundusz Społeczny

Całkowita wartość projektu

11 071 200,00 zł

Wkład UE

 9 330 807,36 zł