Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

MediQ - symulacja w edukacji medycznej - program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Opis projektu

Projekt „MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” to przedsięwzięcie, które ma poprawić jakość kształcenia na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwie i położnictwie.

Najważniejszym elementem projektu jest utworzenie Zintegrowanego Interdyscyplinarnego Centrum Symulacji Medycznej (ZICSM), a także wyposażenie go w najnowszej generacji sprzęt.

Przedsięwzięcie zakłada wyposażenie 28 sal do nauki, przeszkolenie łącznie 379 osób stanowiących docelowo kadrę kształcącą oraz objęcie pilotażowymi szkoleniami 964 studentów.

Uzupełnieniem ww. działań jest opracowanie i wydanie podręcznika do symulacji medycznych, realizacja filmów szkoleniowych oraz organizacja konferencji tematycznych. Projekt zakłada również utworzenie platformy e-learningowej, której zasoby będą udostępniane w ramach współpracy z innymi ośrodkami symulacji medycznej.

Galeria projektów

 • Lekarz zakładający na fantom maskę tlenową

  Lekarz zakładający na fantom maskę tlenową

 • Ratownik medyczny badający temperaturę

  Ratownik medyczny badający temperaturę

 • Lekarz odczytujący na ekranie poziom saturacji

  Lekarz odczytujący na ekranie poziom saturacji

 • Ratownicy medyczni w symulatorze karetki pogotowia

  Ratownicy medyczni w symulatorze karetki pogotowia

Informacje szczegółowe

Beneficjent

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Fundusz

Europejski Fundusz Społeczny

Całkowita wartość projektu

21,6 mln zł

Wkład UE

18,2 mln zł