Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Małe Wielkie Zmiany – sieć rozwoju innowacji społecznych

Opis projektu

Celem projektu „Małe Wielkie Zmiany - sieć rozwoju innowacji społecznych” była aktywizacja osób biernych zawodowo poprzez zastosowanie niekonwencjonalnych rozwiązań. 

Projekt realizowany był w latach 2016-2019, a powstawanie innowacji przebiegało w kilku etapach: na początku przeprowadzone zostały seminaria i warsztaty, następnie otwarte nabory i sesje design-thinking, w trakcie których dopracowywano koncepcje poszczególnych rozwiązań. Wybrani innowatorzy otrzymali granty na przetestowanie opracowanej przez siebie innowacji i wdrożenie jej na szeroką skalę.

Projekt „Małe Wielkie Zmiany” wygenerował łącznie 30 innowacji społecznych.

Jedną z nich jest gra szkoleniowa "(nie)Wykorzystany Potencjał". Rozwiązanie wspiera osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi (OzNI) na rynku pracy. Jest narzędziem do zmiany przekonań i postaw nt. zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną, adresowanym m.in. do potencjalnych pracodawców.

Na innowacje składają się też:

 • Pudełko Wiedzy i Inspiracji – czyli kompendium wiedzy i dobrych praktyk w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Pudełko Narzędzi Rekrutacyjnych (PNR) – czyli opis procesu zatrudniania OzNI ze wskazówkami i radami na temat przebiegu procesu rekrutacji.

Galeria projektu

 • Kobieta omawiająca instrukcję gry z jej uczestnikami

  Kobieta omawiająca instrukcję gry z jej uczestnikami

 • Kobieta omawiająca instrukcję gry

  Kobieta omawiająca instrukcję gry

 • Plansza z wizytówkami będącymi elementem gry

  Plansza z wizytówkami będącymi elementem gry

 

Informacje szczegółowe

Beneficjent

Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Fundusz

Europejski Fundusz Społeczny

Całkowita wartość projektu

2,9 mln zł

Wkład UE

2,7 mln zł