Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku pracy

Opis projektu

Projekt „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku pracy” to odpowiedź na rozwój sektora kosmicznego polskiej gospodarki. Bodźcem do jego realizacji było zwiększenie liczby podmiotów działających w branży kosmicznej na Pomorzu i brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry, która odpowiadałaby na potrzeby pracodawców w tym obszarze.

Dlatego też przedsięwzięcie miało na celu dostosowanie międzyuczelnianego i międzywydziałowego kierunku „Technologie kosmiczne i satelitarne” do realiów rynku pracy, tak aby absolwenci byli odpowiednio przygotowani do pojęcia zatrudnienia w branży technologii kosmicznych.

Do tworzenia i realizacji nowych elementów dydaktyki  zaproszono potencjalnych pracodawców. Zostali oni zaangażowani w prowadzenie zajęć warsztatowych, mentoring projektów grupowych oraz prac dyplomowych studentów.

Uruchomiono nowe specjalności:

 • Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej,
 • Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej,
 • Morskie systemy satelitarne i kosmiczne,
 • Aplikacje kosmiczne i satelitarne w systemach bezpieczeństwa. 

Projekt umożliwił studentom i absolwentom udział w stażach długoterminowych oferowanych przez firmy z Pomorza, a następnie znalezienie stałego zatrudnienia. 

Galeria zdjęć

 • Studenci pracujący nad konstrukcjami robotycznymi

  Studenci pracujący nad konstrukcjami robotycznymi

 • Student przy komputerze

  Student przy komputerze

 • Element zasilający

  Element zasilający

 • Element misji badawczej na temat dynamiki rakiety i warunków termicznych dla lepszego projektowania ładunków

  Element misji badawczej na temat dynamiki rakiety i warunków termicznych dla lepszego projektowania ładunków

Informacje szczegółowe

Beneficjent

Politechnika Gdańska

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Fundusz

Europejski Fundusz Społeczny

Całkowita wartość projektu

1 973 352,00 zł

Wkład UE

1 663 141,07 zł