Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dopłaty do wynagrodzeń z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach tarczy antykryzysowej

 

Z Europejskiego Funduszu Społecznego/EFS (w Programie Wiedza Edukacja i Rozwój w regionalnych programach operacyjnych) finansowane są działania tarczy antykryzysowej kierowane do przedsiębiorców. Środki te zostały przeznaczone na ochronę jednoosobowych działalności gospodarczych oraz miejsc pracy w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Pomoc kierowana jest zarówno dla przedsiębiorców, przedsiębiorców niezatrudniających pracowników (działalność gospodarcza) oraz do organizacji pozarządowych (w tym podmiotów ekonomii społecznej). Podmioty te mogą otrzymać dofinansowanie na pokrycie części wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych, zarówno na umowę o pracę, jaki i umowy cywilno-prawne. Warunkiem udzielenia wsparcia jest spadek obrotów firmy o co najmniej 30% w stosunku do analogicznego okresu z poprzedniego roku. Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i jest wypłacane co miesiąc. Na takie wsparcie w ramach EFS przewidziano kwotę blisko 536 mln EUR. Są to środki bezzwrotne.

Jedną z firm, która skorzystała z dofinansowania do wynagrodzeń jest Dwór Złotopolska Dolina – podwarszawski obiekt, świadczący usługi hotelowe i restauracyjne (w tym organizację eleganckich przyjęć okolicznościowych). W wyniku lockdownu i zamknięcia branży hotelarskiej i gastronomicznej Złotopolska Dolina musiała zawiesić swoją działalność. Nad pracownikami obiektu zwisła wówczas groźba zwolnień.

Galeria

 • Obsługa w trakcie przygotowań do przyjęcia

  Obsługa w trakcie przygotowań do przyjęcia

 • Obsługa w trakcie przygotowań do przyjęcia

  Obsługa w trakcie przygotowań do przyjęcia

 • Udekorowany stół i widok na salę

  Udekorowany stół i widok na salę

 • Widok na obiekt z zewnątrz

  Widok na obiekt z zewnątrz

 • Wnętrze obiektu, strefa wypoczynkowa

  Wnętrze obiektu, strefa wypoczynkowa

 • Basen przxed budynkiem

  Basen przxed budynkiem

Przykład firmy, która skorzystała ze wsparcia

Dwór Złotopolska Dolina

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój/regionalne programy operacyjne

Fundusz

Europejski Fundusz Społeczny

Wkład UE

2,4 mld zł z EFS