Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

4 Kroki Plus to ogólnopolski projekt, adresowany do młodzieży z niepełnosprawnością słuchu. Jego celem jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób wieku 15-29 lat, w większości niepracującej i nieuczącej się (tzw. grupa NEET).

Wszystkie działania w projekcie są realizowane w polskim języku migowym (PJM).  Uczestnicy mogą skorzystać z takich form wsparcia jak:

 • poradnictwo zawodowe
 • wsparcie psychologa i tutora
 • szkolenia, staże, próbki pracy
 • szkolenia z języka polskiego jako obcego dla osób głuchych
 • warsztaty kompetencji społeczno-zawodowych Life Skills
 • wsparcie trenera pracy, w tym pośrednictwo pracy.

Zakładane rezultaty przedsięwzięcia to: wsparcie 100 osób z grupy młodzieży NEET z niepełnosprawnością słuchu, zwiększenie ich kwalifikacji lub kompetencji zawodowych, które umożliwią znalezienie wymarzonej pracy.

Galeria

 • Uczestnik projektu podczas prac w ramach stażu

  Uczestnik projektu podczas prac w ramach stażu

 • Uczestnik projektu podczas prac w ramach stażu

  Uczestnik projektu podczas prac w ramach stażu

 • Uczestnik projektu podczas prac w ramach stażu

  Uczestnik projektu podczas prac w ramach stażu

 • Uczestnik projektu z opiekunem stażu

  Uczestnik projektu z opiekunem stażu

Beneficjent

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Fundusz

Europejski Fundusz Społeczny

Całkowita wartość projektu

1,4 mln zł, wkład UE 1,2 mln zł