Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi

Ministerstwo Rozwoju w 2015 r. ogłosiło nabór nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-002/15, którego celem jest realizacja działań wspierających proces deinstytucjonalizacji usług świadczonych dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

Liczba osób leczonych z powodu chorób psychicznych stale wzrasta. Pojawiające się zaburzenia nie tylko degradują równowagę emocjonalną i psychiczną, lecz również zakłócają relacje z rodziną i społeczeństwem. Konsekwencją tego stanu bywa utrata pracy, poczucie wykluczenia, obniżenie dotychczasowego standardu życia. Ta tendencja jest odnotowywana w wielu krajach Unii Europejskiej, dlatego w nowej perspektywie finansowej proces deinstytucjonalizacji usług w zakresie zdrowia psychicznego stał się jednym z priorytetów działań.

W ramach naboru zrealizowano 15 krótkich, 4 miesięcznych projektów. Ich istotą było opracowanie kompleksowego modelu leczenia środowiskowego zaburzeń. Modele uwzględniają założenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Obejmują wsparciem rodziny i najbliższe otoczenie osoby z zaburzeniami lub chorobą psychiczną. Zakładają wspólną koordynację usług zdrowotnych i społecznych, dzięki czemu ułatwiają osobom objętym wsparciem powrót do życia codziennego.

Większość opracowywanych modeli ma charakter uniwersalny, tj. dedykowana jest osobom z wszelkiego rodzaju zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Kilka modeli jest bardziej ukierunkowanych, np. na osoby starsze chorujące na zespoły otępienne, osoby z tzw. podwójną diagnozą, osoby doświadczające depresji, czy dzieci i młodzież cierpiącą m.in. na uzależnienia od substancji psychoaktywnych bądź zaburzenia jedzenia.

Opracowane modele deinstytucjonalizacji, które uzyskały pozytywną rekomendację Grupy Sterującej ds. Deinstytucjonalizacji do testowania: 

1. Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

Model: Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w Warszawie (ZIP 2 MB)

2. Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego "Leonardo" 

Model: Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę (7Z 5 MB) - wersja zmieniona

Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę (ZIP 73 MB)

3. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu

Model: Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów (ZIP 17 MB)

4. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki

Model: Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach (ZIP 11 MB)

5. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych  

Model: TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska (7Z 13 MB) - wersja zmieniona

TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska (ZIP 24 MB)

6. Stowarzyszenie Na Tak

Model: Moja sprawa! Model wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi (7Z 13 MB) - wersja zmieniona

Moja sprawa! Model wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi (ZIP 8 MB)

7. Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Pomost"

Model: Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (ZIP 6 MB)

8. Pallmed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Model: Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach (ZIP 6 MB)

9. Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie  

Model: Bliżej Ciebie - model zintegrowanego leczenia i wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ZIP 8 MB)

10. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Model: Centrum Zdrowia Psychicznego jako zindywidualizowane wsparcie (ZIP 3 MB)

11. Miasto Gdańsk/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Model: Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (ZIP 9 MB)

12. Fundacja Inicjatyw Menedżerskich  

Model: Wspólnie możemy więcej (ZIP 29 MB)

13. RC fundacja konsultingu i rehabilitacji

Model: Nowe rozwiązania na rzecz wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi (ZIP 6 MB)

14. Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny ZOZ  

Model: Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej (7Z 18 MB) - wersja zmieniona

Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej (ZIP 6 MB) 

Modele przetestowane (ostateczne)

1. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu

Model: Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów (PDF 3 MB)

2. Pallmed spółka z o.o w Bydgoszczy

Model: Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach (PDF 10 MB)