Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi

Ministerstwo Rozwoju w 2015 r. ogłosiło nabór nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-002/15, którego celem jest realizacja działań wspierających proces deinstytucjonalizacji usług świadczonych dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

Liczba osób leczonych z powodu chorób psychicznych stale wzrasta. Pojawiające się zaburzenia nie tylko degradują równowagę emocjonalną i psychiczną, lecz również zakłócają relacje z rodziną i społeczeństwem. Konsekwencją tego stanu bywa utrata pracy, poczucie wykluczenia, obniżenie dotychczasowego standardu życia. Ta tendencja jest odnotowywana w wielu krajach Unii Europejskiej, dlatego w nowej perspektywie finansowej proces deinstytucjonalizacji usług w zakresie zdrowia psychicznego stał się jednym z priorytetów działań.

W ramach naboru zrealizowano 15 krótkich, 4 miesięcznych projektów. Ich istotą było opracowanie kompleksowego modelu leczenia środowiskowego zaburzeń. Modele uwzględniają założenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Obejmują wsparciem rodziny i najbliższe otoczenie osoby z zaburzeniami lub chorobą psychiczną. Zakładają wspólną koordynację usług zdrowotnych i społecznych, dzięki czemu ułatwiają osobom objętym wsparciem powrót do życia codziennego.

Większość opracowywanych modeli ma charakter uniwersalny, czyli dedykowana jest osobom z wszelkiego rodzaju zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Kilka modeli jest bardziej ukierunkowanych, np. na osoby starsze chorujące na zespoły otępienne, osoby z tzw. podwójną diagnozą, osoby doświadczające depresji, czy dzieci i młodzież cierpiącą m.in. na uzależnienia od substancji psychoaktywnych bądź zaburzenia jedzenia.

Opracowane modele deinstytucjonalizacji, które uzyskały pozytywną rekomendację Grupy Sterującej ds. Deinstytucjonalizacji do testowania: 

1. Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

Model:  Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w Warszawie  (PDF 3 MB)

2. Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego "Leonardo" 

Model: Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę (PDF 3 MB)

3. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu

Model: Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów  Model ZPO (ZIP 7 MB)

4. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki

Model:  Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach  (ZIP 9 MB) 

5. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych  

Model: TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska  (PDF 9 MB)

6. Stowarzyszenie Na Tak

Model:   Moja sprawa! Model wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi (PDF 8 MB)

7. Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Pomost"

Model: Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (ZIP 6 MB)

8. Pallmed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Model: Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach (ZIP 6 MB)

9. Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie  

Model: Bliżej Ciebie - model zintegrowanego leczenia i wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi  (PDF 1 MB)

10. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Model: Centrum Zdrowia Psychicznego jako zindywidualizowane wsparcie  (ZIP 3 MB)

11. Miasto Gdańsk/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Model: Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi  (PDF 3 MB)

12. Fundacja Inicjatyw Menedżerskich  

Model: Wspólnie możemy więcej  (PDF 4 MB)

13. RC fundacja konsultingu i rehabilitacji

Model: Nowe rozwiązania na rzecz wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi (ZIP 5 MB) 

14. Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny ZOZ  

Model: Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej  (ZIP 6 MB)

Modele przetestowane (ostateczne)

Beneficjenci i modele

1. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu

Model:  Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów  (PDF 3 MB)

2. Pallmed spółka z o.o w Bydgoszczy

Model: Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach (PDF 10 MB)

3. RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji 

       Model: Model leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych   (PDF 2 MB)

4. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Model: Model Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży  (PDF 1 MB)

5. Miasto Gdańsk/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Model: Gdański Model Deinstytucjonalizacji (PDF 4 MB)

6. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczna Teatr Grodzki

Model: Model środowiskowego wsparcia na rzecz osób chorych psychicznie pt. "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach" (PDF 668 KB)