Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie w Człuchowie i w Kościerzynie „Szkolenia, praktyki i staże zawodowe oraz dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla osób poniżej 29 roku życia!”

Informacja o spotkaniach

Celem spotkań jest przedstawienie osobom młodym (poniżej 30 roku życia) możliwości skorzystania z Funduszy Europejskich. Spotkania, organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach, odbędą się: 

  • 28 listopada 2019 r., od 12.00 do 14.15 w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, Aleja Wojska Polskiego 1;
  • 29 listopada 2019 r., od 12.00 do 14.15 w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie, ul. 3-go Maja 9c. 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerami: (52) 334 48 47 lub (52) 334 33 07

  • Do 27 listopada 2019 r. – dla spotkania w Człuchowie,
  • Do 28 listopada 2019 r. – dla spotkania w Kościerzynie.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Osoby z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach.

Dla kogo

Dla osób młodych, zainteresowanych szkoleniami, praktykami, stażami zawodowymi oraz dofinansowaniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Program spotkania

Na spotkaniu omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Założenia wsparcia osób młodych na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: poddziałanie 1.2.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy;
  • Adresaci wsparcia;
  • Formy wsparcia: Certyfikowane kursy i szkolenia, płatne praktyki i staże zawodowe oraz dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej;
  • Podmioty udzielające wsparcia w postaci kursów, szkoleń, staży oraz dotacji na terenie woj. pomorskiego dla osób poniżej 29 r.ż.;
  • Preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach

ul. Wysoka 389-600 Chojnice
tel.: 52 334 48 47, 52 334 33 07
e-mail chojnice.pife@pomorskie.eu