Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne w Nowym Tomyslu dotyczące Funduszy Europejskich na szkolenia

Informacje o spotkaniu

Jesteś osobą, która chciałaby wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach językowych/ komputerowych lub innych? Jesteś przedsiębiorcą, który szuka środków na wyszkolenie swoich pracowników? A może chcesz podnieść swoje kwalifikacje, aby móc powrócić na rynek pracy? Przyjdź na spotkanie informacyjne w Nowym Tomyślu i znajdź projekt dla siebie.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Nowe kwalifikacje twoim atutem. Jak otrzymać dofinansowanie na kursy/szkolenia/studia podyplomowe”. Celem spotkania jest omówienie możliwości podniesienia kwalifikacji w ramach projektów finansowanych ze środków europejskich. Uczestnicy zostaną zapoznani z programami wsparcia skierowanymi do:

  • osób bezrobotnych i biernych zawodowo chcących pozyskać/uzupełnić swoje kwalifikacje,
  • osób pracujących chcących z własnej inicjatywy podnieść/uzupełnić kwalifikacje,
  • osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach językowych/komputerowych (w tym m.in. skierowanych do seniorów),
  • pracowników przedsiębiorstw i ich pracodawców, zainteresowanych możliwościami pozyskania dofinansowania na usługi rozwojowe.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 16 stycznia 2020 r. w godzinach od 9:00 do 11:00, w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Nowym Tomyśłu, ul. Poznańska 33, budynek B, sala szkoleniowa nr 11.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie formularza zgłoszeniowego (DOC 193 KB) i odesłanie go na adres infoUE-nowytomysl@warp.org.pl. Informujemy, że zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do 14 stynia 2020 r. do 12:00. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do 14 stycznia 2020 r. do 15:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do osób chcących podnieść swoje kwalifikacje oraz pracodawców poszukujący środków na szkolenia dla pracowników.

Program spotkania

8:50-09:00 Rejestracja uczestników

9:00-10:00 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020:

  • Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ,
  • Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa,
  • Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych,
  • Działanie 8.2Uczenie się przez całe życie,
  • Poddziałanie 8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych.

10:00-10:10 Przerwa.

10:10-10:50 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

  • Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Pożyczki na kształcenie.

10:50-11:00 Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Po zakończonym spotkaniu informacyjnym będzie istniała możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych.

 

Organizator spotkania

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu przy WARP Sp. z o.o.

ul. Poznańska 33, pok. nr 15, 16 budynek C, 64-300 Nowy Tomyś
ltel. 61 65 06 371, 61 65 06 372
e-mail infoUE-nowytomysl@warp.org.pl