Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne w Mysłowicach na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich

Informacje o spotkaniu

Spotkanie skierowane do osób fizycznych zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Spotkanie odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. od 10.00 do 13.00 w Mysłowicach, ul. Powstańców 1. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z niepełnosprawnościami prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

Dla kogo

Spotkanie skierowanie do osób fizycznych z województwa śląskiego.

Tematyka spotkania

  • Zapoznanie się z ofertą funduszy unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem Działania 7.3 Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014–2020; 
  • Krajowy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Organizator spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 23 40-037 Katowice
tel.: 32 77 40 172, 32 77 40 193, 32 77 40 194
e-mail punktinformacyjny@slaskie.pl