Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w działaniu 2.10 Programu Wiedza Edukacja Rozwój - 14 czerwca 2017 r., Warszawa

Informacje o szkoleniu

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/17 pn. Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Spotkanie odbędzie się 14 czerwca br. (środa) o godz. 11.00 w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej (sala nr 305).

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłoszenia na adres: konkurs.pracownicyjst@men.gov.pl

Informacje o konkursie

Beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty, w tym, co najmniej 1 projektu lub usług o łącznej wartości 500 tys. złotych brutto o zasięgu, co najmniej wojewódzkim. Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie. Alokacja na konkurs wynosi 23 458 400,00 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 97% (ze środków UE i środków budżetu państwa). W ramach konkursu konieczne jest wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 3% kosztów ogółem projektu.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt dla każdego z 16 województw.W ramach konkursu każdy projekt powinien dotyczyć wdrożenia programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, wypracowanych w ramach projektu pozakonkursowego ORE. „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – I etap” wyłącznie dla jednego z 16 województw. Tym samym maksymalna wartość projektu musi być zgodna z wysokością środków przeznaczonych na dane województwo w regulaminie konkursu.

Więcej szczegółów

Program spotkania

Agenda spotkania (PDF 223 KB)