Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

O Programie

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) stanowi kolejny etap do dalszego rozwoju społecznego i gospodarczego kraju.

W programie FERS będzie realizowane wsparcie na rzecz m.in. poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

Cele Programu

 • wzmocnienie systemu ochrony zdrowia i edukacji,
 • kształcenie kadr dla gospodarki,
 • zwiększenie jakości usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia,
 • wsparcie realizacji polityki społecznej w obszarach integracji społecznej, usług społecznych i ekonomii społecznej,
 • poprawa sytuacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami,
 • zwiększenie dostępu do opieki na najmłodszymi dziećmi,
 • poprawa dostępności do usług publicznych,
 • zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych, w tym w zakresie świadczenia usług publicznych,
 • rozwój dialogu społecznego i obywatelskiego. 

Dla kogo

Program kierowany jest przede wszystkim do:

 • jednostek samorządu terytorialnego (jst),
 • administracji rządowej,
 • organizacji  pozarządowych,
 • przedsiębiorców,
 • partnerów społecznych,
 • uczelni,
 • jednostek naukowych,
 • placówek i podmiotów systemu opieki zdrowotnej,
 • osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin,
 • rodziców dzieci do 3 lat.

Zakładana forma wsparcia

 • dotacje,
 • instrumenty finansowe.

Projekt Programu FERS – wersja przyjęta przez Radę Ministrów

Projekt programu FERS przyjęty przez Radę Ministrów  (PDF 3 MB)

Uchwała Rady Ministrów (PDF 98 KB) z dn. 11 marca 2022 r.