Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacje na temat konsultacji

Konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) trwały od 2 czerwca do 9 lipca 2021 roku. Celem konsultacji było zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie Programu.

Materiały po konsultacjach 

Odpowiedzi na zgłoszone uwagi w ramach konsultacji:

Program

Materiały do pobrania:

Wersje dostępne materiałów (zgodnie z wymaganiami dostępności cyfrowej). Dzięki temu materiały będą możliwe do odczytania przez czytniki używane przez osoby z niepełnosprawnością wzroku. 

Projekt programu przyjęty przez Radę Ministrów

Konferencja otwierająca

Konferencja otwierająca konsultacje odbyła się on-line 2 czerwca 2021 roku.

Zobacz nagranie z konferencji:

Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca konsultacje odbyła się 28 września, w formule on-line.

Wysłuchanie publiczne

Wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego odbyło się 17 czerwca 2021 r.

Dzięki wysłuchaniu przedstawiciele rządu mogli usłyszeć opinie na temat projektu Programu. Pomysłodawcą i patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa (jedno z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele zarówno rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

Przedsięwzięcie wspiera organizacyjnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), które odpowiada za przygotowanie Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Wydarzenie przygotowują Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Uczestnictwo i pomoc w organizacji wysłuchań ze strony organizacji społecznych prowadzone jest w oparciu o ich własne środki. Nie jest prowadzone na zlecenie rządu, ale we współpracy z MFiPR.

Wysłuchanie nie ogranicza się do organizacji społecznych - jest otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych i gospodarczych) i ogólnie każdą instytucje i osobę prywatną, która chce w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca. Kto będzie mógł ostatecznie zabrać głoś określa regulamin wysłuchania. 

Wysłuchanie odwołuje się do tzw. 7 zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku, takich jak transparentność, powszechność, przewidywalność, zasada dobrej woli i poszanowanie interesu ogólnego.

Materiały z wysłuchania są dostępne na stronie wysłuchań