Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacje na temat konsultacji

 

Konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) trwały od 2 czerwca do 9 lipca 2021 roku. Celem konsultacji było zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie Programu.

 

Program

 

Materiały do pobrania:

 

 

Wersje dostępne materiałów (zgodnie z wymaganiami dostępności cyfrowej). Dzięki temu materiały będą możliwe do odczytania przez czytniki używane przez osoby z niepełnosprawnością wzroku.

 

 

Konferencja otwierająca

 

Konferencja otwierająca konsultacje odbyła się on-line 2 czerwca 2021 roku.

 

 

Zobacz nagranie z konferencji:

 

 

Konferencja podsumowująca

 

Konferencja podsumowująca konsultacje odbędzie się 28 września od godz. 10 w formule on-line.

 

 

Wysłuchanie publiczne

 

Wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego odbyło się 17 czerwca 2021 r.

Dzięki wysłuchaniu przedstawiciele rządu mogli usłyszeć opinie na temat projektu Programu. Pomysłodawcą i patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa (jedno z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele zarówno rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

 

Przedsięwzięcie wspiera organizacyjnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), które odpowiada za przygotowanie Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Wydarzenie przygotowują Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Uczestnictwo i pomoc w organizacji wysłuchań ze strony organizacji społecznych prowadzone jest w oparciu o ich własne środki. Nie jest prowadzone na zlecenie rządu, ale we współpracy z MFiPR.

 

Wysłuchanie nie ogranicza się do organizacji społecznych - jest otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych i gospodarczych) i ogólnie każdą instytucje i osobę prywatną, która chce w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca. Kto będzie mógł ostatecznie zabrać głoś określa regulamin wysłuchania.

 

Wysłuchanie odwołuje się do tzw. 7 zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku, takich jak transparentność, powszechność, przewidywalność, zasada dobrej woli i poszanowanie interesu ogólnego.

 

Materiały z wysłuchania są dostępne na stronie wysłuchań.