Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Efekty Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Osoby młode na rynku pracy

Osoby młode na rynku pracy

prawie 360 tys. osób młodych objętych wsparciem

Rozwój ekonomii społecznej

Rysunek człowieka

2030 podmiotów ekonomii społecznej otrzymało pożyczki

Szkolnictwo wyższe

Ikonka symbolizująca szkolenia - ludzik przy tablicy

prawie 17 tys. studentów objęto pomocą w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy

prawie 35 tys. studentów podnosi kompetencje w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju ( dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego - EFS)

ponad 21 tys. studentów uczestniczy w stażach wspieranych ze środków EFS

Mobilność ponadnarodowa

Mobilność ponadnarodowa

ponad 45 tys. osób uczestniczących w programach mobilności ponadnarodowej

Zdrowie

Zdrowie

ponad 25 tys. lekarzy podnoszących kompetencje zawodowe

28, 5 tys. pielęgniarek i położnych uzyskuje kwalifikacje w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi

Efekty finansowe

Efekty finansowe

2 798 zawartych umów

7,4 mld zł to wartość zawartych umów o dofinansowanie

2,73 mld zł to wartość rozliczonych wniosków o płatność

Informacje o efektach pokazują stan na 30 czerwca 2017 r. i wynikają z umów podpisanych z beneficjentami.