Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.1

4.1 Innowacje społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 31.07.2018

IOK ogłasza listę projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej lub skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/17 w poszczególnych rundach naboru.Podpisane umowy (PDF 46 KB)

Wyniki naboru 13.04.2018

RUNDA X (1.07.2018 - 31.07. 2018)

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 48 KB)

Lista projektów zakwalifikowana do oceny merytorycznej (PDF 625 KB) z dnia 24.08.2018 r.

Lista projektów skierowanych do negocjacji (XLS 35 KB)

RUNDA IX (1.06.2018 - 30.06.2018)

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 346 KB)

Lista projektów skierowanych do negocjacji (PDF 486 KB) z dnia 22.08.2018 r.

Lista projektów zakwalifikowana do oceny merytorycznej (PDF 490 KB) z dnia 7.07.2018

RUNDA VI (1.03.2018 - 31.03.2018)

Lista projektów wybranych do dofinansowania 2 (PDF 348 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 347 KB)

Lista projektów skierowana do negocjacji (PDF 479 KB) z dnia 18.06.2018 r.

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej (PDF 265 KB) z dnia 13.04.2018 r.

RUNDA IV (1.01.2018 - 31.01.2018)

Podpisane umowy (PDF 49 KB)

Projekty wybrane do dofinansowania (PDF 49 KB)

Lista projektów skierowana do negocjacji (PDF 491 KB) z dnia 6.04.2018 r.

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej (PDF 265 KB) z dnia 20.02.2018 r.

RUNDA II (1.11. 2017 - 30.11.2017)

Lista podpisanych umów (PDF 604 KB) z dnia 16.07.2018 r.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (PDF 195 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 601 KB) z dnia 11.06.2018 r.

Lista projektów skierowanych do negocjacji (PDF 235 KB) z dnia 1.02.2018 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej (PDF 262 KB) z dnia 20.12.2017 r.

RUNDA I (28.09.2017 - 11.10.2017)

Podpisane umowy (PDF 46 KB)

Projekty wybrane do dofinansowania (PDF 46 KB)

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej (PDF 43 KB) z dnia 24.10.2017 r. 

Lista projektów skierowanych do negocjacji (PDF 352 KB) z dnia 22.12.2017 r.

Lista projektów skierowanych do negocjacji (PDF 417 KB) z dnia 27.03.2018 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (XLS 52 KB) z dnia 25.05.2018 r.

Informacja o składzie KOP (XLS 50 KB) z dnia 25.05.2018 r.

Lista podpisanych umów (PDF 626 KB) z dnia 16.07.2018 r.

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 5 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie:

  • runda I od 28 września 2017 r. do 11 października 2017 r. do godz. 23.59,
  • runda II od 1 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r. do godz. 23.59.
  • runda III od 1 grudnia 2017 r do 31 grudnia 2017 r. do godz. 23:59
  • runda IV od 1 stycznia 2018 r do 31 stycznia 2018 r. do godz. 23:59
  • runda V od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. do godz. 23:59.
  • runda VI od 1 marca 2018 r. do 31 marca 2018 r. do godz. 23:59.
  • runda VII od 1 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. do godz. 23:59.
  • runda VIII od 1 maja 2018 r. do 31 maja 2018 r. do godz. 23:59
  • runda XI od 1 czerwca do 30 czerwca 2018 r. do godz. 23:59
  • runda X od 1 lipca do 31 lipca 2018 r. do godz. 23:59

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami mogą być jedynie podmioty, które brały udział w konkursie I etapu (jako lider lub partner partnerstwa utworzonego na zakończenie realizacji projektu) i których model uzyskał pozytywną rekomendację Grupy Sterującej ds. deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w zakresie skierowania do testowania.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na przetestowanie modelu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, wypracowanego w konkursie I etapu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 226 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Uwaga! Zmiana regulaminu konkursu!

Informacja o zmianie regulaminu konkursu (PDF 177 KB) z dnia 31.10.2017 r.

Informacja o zmianie regulaminu konkursu (PDF 34 KB) z dnia 11.10.2017 r.

Regulamin konkursu (PDF 1 MB) - wersja aktualna obowiązująca od 31.10.2017 r.

Regulamin konkursu (PDF 506 KB) - (wersja archiwalna obowiązująca od 11.10.2017 r. do 30.10.2017 r.)

Regulamin konkursu (PDF 485 KB) (wersja archiwalna obowiązująca do 10.10.2017)

 

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 194 KB)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 637 KB)

Załącznik nr 3 Minimalny zakres listu intencyjnego (DOC 345 KB)

Załącznik nr 3 Minimalny zakres listu intencyjnego (PDF 312 KB)

Załącznik nr 4 Wykaz maksymalnych stawek niektórych wydatków (PDF 93 KB)

Załącznik nr 5 Karta weryfikacji poprawności wniosku (PDF 258 KB)

Załącznik nr 6 Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie (PDF 114 KB)

Załącznik nr 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie (PDF 140 KB)

Załącznik nr 8 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje (PDF 224 KB)

Załącznik nr 9 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 284 KB)

Załącznik nr 10 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 286 KB)

Załącznik nr 11 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP (PDF 283 KB)

Załącznik nr 12 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP  (PDF 283 KB)

Załącznik nr 13 Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 3 MB)

Załącznik nr 14 Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej (DOC 552 KB)

Załącznik nr 14 Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej (PDF 496 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie określa Załącznik nr 1 (PDF 194 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie określa Załącznik nr 13 (PDF 3 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: beata.rybicka-dominiak@mr.gov.pl.