Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.19

2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, Wiedza Edukacja Rozwój

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.04.2021 do 05.05.2021

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłasza konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-001/21 na realizację szkoleń w zakresie dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego.

Konkurs jest organizowany w ramach II Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektu, w ramach którego zostanie przeszkolonych co najmniej 3 500 uczestników procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego.

SPOTKANIE ON-LINE

Zapraszamy na spotkanie on-line dla potencjalnych wnioskodawców dotyczące naboru, które odbędzie się 21 kwietnia 2021 r. w godz. 11-13. Spotkanie przeprowadzone będzie za pomocą aplikacji ZOOM.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres mailowy: konkurs.dostepnosc@mfipr.gov.pl do 20 kwietnia br. Kody umożliwiające udział w spotkaniu będą przesyłane indywidualnie do poszczególnych zgłoszeniodawców.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

ok. 4 miesięcy od zakończenia naboru wniosków

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 1 kwietnia 2021 r. do 5 maja 2021 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 1 kwietnia 2021 r. do 5 maja 2021 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt partnerski - wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki: 

  • realizuje projekt w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Architektów RP lub Izbą Architektów Rzeczypospolitej Polskiej lub okręgową izbą architektów lub Polską Izbą Inżynierów Budownictwa lub okręgową izbą inżynierów budownictwa lub Towarzystwem Urbanistów Polskich
  • posiada doświadczenie w przygotowaniu i realizacji wykładów lub szkoleń z zakresu dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego w wymiarze co najmniej 60 h lekcyjnych
  • posiada doświadczenie w przygotowaniu i realizacji wykładów lub szkoleń z zakresu projektowania budynków lub prawa budowlanego w wymiarze co najmniej 100 h lekcyjnych
  • posiada doświadczenie w przygotowaniu i realizacji co najmniej 3 wykładów lub szkoleń w formie zdalnej
  • zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów (z wyjątkami wskazanymi w regulaminie konkursu)
  • Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi spełniają wymogi finansowe w odniesieniu do obrotu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dla kogo?

Szkolenia są skierowane do uczestników procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym m.in.: architektów - w tym architektów wnętrz i krajobrazu, inżynierów budownictwa, urbanistów, pracowników administracji publicznej zajmujących się procesem inwestycyjno-budowlanym lub planowaniem przestrzennym lub zagospodarowaniem przestrzennym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest przeszkolenie co najmniej 3 500 uczestników procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego.

Szkolenia mają być podzielone na dwa moduły:

  • pierwszy dotyczący tematyki projektowania uniwersalnego oraz dostępności przestrzeni i budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami
  • drugi dotyczący symulowania i doświadczania niepełnosprawności w terenie lub budynku w kontekście barier i trudności, z jakimi spotykają się osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 5 000 000 PLN.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.dostepnosc@mfipr.gov.pl

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (FAQ) (DOCX 39 KB)