Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.1

4.1 Innowacje społeczne. Konkurs na metainkubator, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 14.09.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

ok. 4 miesiące od zakończenia naboru wniosków

Miejsce składania wniosków

AKTUALIZACJA Z 17.08.2020:

Ze względu na to, że termin naboru przypadł na okres wakacyjny, IOK zdecydowała o przesunięciu daty jego zakończenia na 14 września 2020 r. godz. 15.

 

 

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 6 lipca do 31 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Sposób składania wniosków

AKTUALIZACJA Z 17.08.2020:

Ze względu na to, że termin naboru przypadł na okres wakacyjny, IOK zdecydowała o przesunięciu daty jego zakończenia na 14 września 2020 r. godz. 15.

 

 

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 6 lipca do 31 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być podmiot, który jest liderem projektu realizowanego w ramach konkursu na inkubację innowacji społecznych w temacie dostępności (POWR.04.01.00-IZ.00-00-022/18) lub drugiej edycji konkursu na inkubację innowacji społecznych (konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19) i spełnia samodzielnie albo – jeśli zgłasza projekt partnerski wraz z partnerem/ami – spełnia następujące warunki:

  • na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w inkubacji innowacji społecznych
  • posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań ewaluacyjnych w zakresie problematyki społecznej (ewaluacja programów, projektów finansowanych z funduszy UE nie będzie brana pod uwagę przy ocenie spełnienia tego wymogu)
  • zaangażuje trzy kluczowe osoby, z których:
  1. jedna ma co najmniej 5-letnie doświadczenie w inkubowaniu innowacji społecznych
  2. druga ma co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań ewaluacyjnych w zakresie innowacji społecznych
  3. trzecia ma co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań rzeczniczych i wykaże co najmniej jeden przykład swojej skuteczności w zakresie upowszechniania lub skalowania innowacji społecznej lub pozyskiwania zewnętrznych środków (poza funduszami UE) na wdrażanie innowacji społecznej (osoba z doświadczeniem rzeczniczym musi zostać wskazana z imienia i nazwiska we wniosku o dofinansowanie)
  • zgłasza się do konkursu tylko raz, dotyczy to też partnera/ów.

 

 

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na prowadzenie organizacji parasolowej, tzw. metainkubatora, którego zadaniem będzie wsparcie rozwoju ekosystemu innowacji społecznych w Polsce.

Do zakresu obowiązków metainkubatora będzie należało przede wszystkim sieciowanie podmiotów zainteresowanych współpracą na rzecz innowacji społecznych, wymiana doświadczeń i wiedzy między członkami sieci, wspomożenie procesu inkubowania innowacji społecznych, prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i skalowania najlepszych innowacyjnych rozwiązań, a także podejmowanie inicjatyw skierowanych na zewnątrz. Inicjatywy te mają służyć promowaniu kultury eksperymentowania, wzmacnianiu kompetencji w obszarze zarządzania zmianą u lokalnych liderów czy budowaniu otwartości na innowacyjność społeczną na poziomie władz samorządowych. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 6 000 000 PLN.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (PDF 323 KB)

Pytania można kierować na adres e-mail konkurs.mikro@mfipr.gov.pl

Informacja o sprawdzaniu wniosków (DOCX 20 KB)