Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.1

4.1 Innowacje społeczne "Przestrzeń dostępnej szkoły", Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 18.02.2019

lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 191 KB)IOK ogłasza listę projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej lub skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-021/18.

Instytucja Zarządzająca PO WER rezygnuje z przeprowadzenia oceny strategicznej wniosków w konkursie Przestrzeń Dostępnej Szkoły

Instytucja Zarządzająca PO WER informuje, że zgodnie z zapisami sekcji 5.2.4 Regulaminu konkursu odstępuje od przeprowadzenia oceny strategicznej.

Instytucja Zarządzająca PO WER jednocześnie publikuje listę, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy, na podstawie wyników oceny po etapie negocjacji.

Wyniki naboru 19.07.2019

Lista projektów  wybranych do dofinansowania (PDF 191 KB)

Lista projektów skierowana do negocjacji (PDF 112 KB)

 

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 13 listopada 2018 do 18 lutego 2019 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

 

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 13 listopada 2018 do 18 lutego 2019 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami mogą być podmioty, które (lider lub partner):

na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie wspierania i promowania rozwoju edukacji oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w działaniach na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł o wartości co najmniej 10 000 000 zł.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na opracowanie kompleksowego modelu "Dostępnej szkoły” oraz na pełnienie funkcji operatora grantów dotyczących przetestowania modelu w co najmniej 25 szkołach podstawowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 100 000 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu Dostępna szkoła po zmianach 06.02.2019 r. (PDF 814 KB)

Regulamin konkursu Dostępna szkoła po zmianach 06.02.2019 w tr.rej. zm. (PDF 864 KB)

Regulamin konkursu (PDF 1014 KB)

Regulamin konkursu Dostępna szkoła po zmianach 14.01.2019 (PDF 791 KB)

Regulamin konkursu Dostępna szkoła po zmianach 14.01.2019 r. w trybie rejestruj zmiany (PDF 799 KB)

Załącznik nr 1 karta oceny merytorycznej wniosku (PDF 841 KB)

Załącznik nr 2 karta weryfikacji kryterium kończącego negocjacje (PDF 356 KB)

Załącznik nr 3 wzór deklaracji poufności dla członka KOP (PDF 451 KB)

Załącznik nr 4 wzór deklaracji poufności dla obserwatora (PDF 452 KB)

Załącznik nr 5 oświadczenie pracownika IOK o bezstronności (PDF 452 KB)

Załącznik nr 6 wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 490 KB)

Załącznik nr 7 Wzór karty oceny strategicznej (PDF 634 KB)

Załącznik nr 8 wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Załącznik nr 9 zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER (PDF 327 KB)

Załącznik nr 10 wzór strategii realizacji projektu grantowego (PDF 218 KB)

Załącznik nr 10 wzór strategii realizacji projektu grantowego (DOCX 131 KB)

Załącznik nr 10 wzór strategii realizacji projektu grantowego (DOCX 135 KB)

Załącznik nr 11 regulamin pracy KOP (PDF 766 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 436 KB)

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 8 (PDF 1 MB)

Nowy wzór umowy o dofinansowanie (z 06.02.2019 r.) (DOC 918 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu (PDF 1014 KB).

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.makro@MIiR.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 022 273 87 19

Materiały pomocnicze do opracowania modelu

FAQ

Najczęściej zadawane pytania (DOCX 19 KB)

Najczęściej zadawane pytania cz.2 (DOC 56 KB)

Najczęściej zadawane pytania cz. 3  (DOCX 14 KB)