Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.1

4.1 Innowacje społeczne "Przestrzeń dostępnej szkoły", Wiedza Edukacja Rozwój

AKTUALNY data naboru wniosków od 13.11.2018 do 11.02.2019

Konkurs na MAKROINNOWACJE

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-021/18 w temacie Przestrzeń dostępnej szkoły, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 13 listopada 2018 do 11 lutego 2019 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

 

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 13 listopada 2018 do 11 lutego 2019 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami mogą być podmioty, które (lider lub partner):

na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie wspierania i promowania rozwoju edukacji oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w działaniach na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł o wartości co najmniej 10 000 000 zł.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na opracowanie kompleksowego modelu "Dostępnej szkoły” oraz na pełnienie funkcji operatora grantów dotyczących przetestowania modelu w co najmniej 25 szkołach podstawowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 100 000 000 PLN.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu (PDF 1014 KB).

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.makro@MIiR.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 022 273 87 19

Materiały pomocnicze do opracowania modelu

FAQ

Najczęściej zadawane pytania (DOCX 19 KB)

Najczęściej zadawane pytania cz.2 (DOC 56 KB)