Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.14

2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, Wiedza Edukacja Rozwój

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.07.2018 do 19.09.2018

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/18

Sposób składania wniosków

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/18

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń/kursów dla osób dorosłych dla minimum 500 osób łącznie (niebędących pracownikami tego podmiotu) lub zapewni w projekcie w ramach partnerstwa udział podmiotu posiadającego ww. doświadczenie w tym zakresie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przeprowadzenie szkoleń dla osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w oparciu o programy szkoleń opracowane w projekcie pozakonkursowym realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Kryteria wyboru projektów

Regulamin konkursu (PDF 837 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

24 579 000,00 PLN 

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 837 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (o charakterze wdrożeniowym), jest dostępny pod adresem https://sowa.efs.gov.pl/Wzory-dokumentow

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana została w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

konkurs.doradztwo@men.gov.pl

Linki

www.efs.men.gov.pl