Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.14

2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 19.09.2018

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/18

Sposób składania wniosków

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/18

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń/kursów dla osób dorosłych dla minimum 500 osób łącznie (niebędących pracownikami tego podmiotu) lub zapewni w projekcie w ramach partnerstwa udział podmiotu posiadającego ww. doświadczenie w tym zakresie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przeprowadzenie szkoleń dla osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w oparciu o programy szkoleń opracowane w projekcie pozakonkursowym realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Kryteria wyboru projektów

Regulamin konkursu (PDF 837 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

24 579 000,00 PLN 

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 837 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (o charakterze wdrożeniowym), jest dostępny pod adresem https://sowa.efs.gov.pl/Wzory-dokumentow

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana została w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

konkurs.doradztwo@men.gov.pl

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/18 pn. Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Spotkanie odbędzie się 2 sierpnia 2018 r. (czwartek) o godzinie 11.00 w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25, sala nr 305, III piętro.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do 1 sierpnia 2018 r. (środa) do godziny 14.00 na adres konkurs.doradztwo@men.gov.pl

 

Program spotkania informacyjnego (PDF 474 KB)

Zestawienie pytań i odpowiedzi część I (PDF 519 KB)

Zestawienie pytań i odpowiedzi część I aktualizacja

Zmiana regulaminu konkursu 09.08.2018 r.

Informacja o zawieszeniu naboru wniosków w ramach konkursu

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej - RUNDA I

Harmonogram prac KOP - RUNDA I

Informacja dotycząca listy projektów skierowanych do negocjacji – RUNDA I

Linki

www.efs.men.gov.pl