Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.10

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 31.07.2019

Wyniki naboru 31.10.2019

Informacja o zamknięciu konkursu

Zbiorcza lista wszystkich projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania

Wyniki konkursu – lista podpisanych umów

Lista członków Komisji Oceny Projektów Runda XXI (PDF 394 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania Runda XXI

Lista projektów skierowanych do negocjacji Runda XXI

Lista członków Komisji Oceny Projektów Runda XIX (PDF 389 KB)

Lista członków Komisji Oceny Projektów Runda XVI (PDF 394 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania - Runda XVI

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – Runda XXI

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów  - Runda XXI

Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania nr 2 Runda XVI

Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania nr 1 Runda XVI

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – RUNDA XIX (PDF 481 KB)

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów  - RUNDA XIX (PDF 315 KB)

Lista projektów skierowanych do negocjacji Runda XVI (PDF 454 KB)

Lista członków Komisji Oceny Projektów Runda XI (PDF 394 KB)

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów  - RUNDA XVI (PDF 314 KB)

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – RUNDA XVI (PDF 453 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania Runda XI (PDF 314 KB)

Lista członków Komisji Oceny Projektów Runda VII  (PDF 389 KB)

Lista członków Komisji Oceny Projektów Runda VI (PDF 389 KB)

Lista członków Komisji Oceny Projektów Runda V (PDF 389 KB)

Lista członków Komisji Oceny Projektów Runda IV (PDF 393 KB)

Lista członków Komisji Oceny Projektów Runda III (PDF 388 KB)

Lista członków Komisji Oceny Projektów Runda II (PDF 389 KB)

Lista członków Komisji Oceny Projektów Runda I (PDF 404 KB)

Lista projektów skierowanych do negocjacji - RUNDA XI (PDF 445 KB)

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania - Runda I (PDF 565 KB)

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów  - Runda XI (PDF 314 KB)

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – Runda XI (PDF 445 KB) (PDF 552 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania Runda I (PDF 565 KB)

Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania nr 5 Runda I  (PDF 315 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania Runda VI (PDF 315 KB)

Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania nr 4 Runda I (PDF 321 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania Runda III (PDF 313 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania Runda IV (PDF 315 KB)

Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania nr 3 Runda I (PDF 312 KB)

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów  - RUNDA VII (PDF 421 KB)

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – RUNDA VII (PDF 442 KB)

Lista projektów skierowanych do negocjacji – RUNDA VI (PDF 374 KB)

Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania nr 2 Runda I (PDF 316 KB) 

Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania nr 1 Runda I (PDF 314 KB)

Lista projektów skierowanych do negocjacji - RUNDA IV (PDF 373 KB)

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów  - RUNDA VI (PDF 313 KB)

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – RUNDA VI (PDF 374 KB)

Lista projektów skierowanych do negocjacji - RUNDA III (PDF 445 KB)

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów  - RUNDA V (PDF 314 KB)

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – RUNDA V (PDF 376 KB)

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – RUNDA I (PDF 162 KB)

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów  - RUNDA I (PDF 313 KB)

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – RUNDA II  (PDF 445 KB)

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów  - RUNDA II (PDF 315 KB) 

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – RUNDA III  (PDF 444 KB)

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów  - RUNDA III (PDF 314 KB)

Lista projektów skierowanych do negocjacji - RUNDA I (PDF 466 KB)

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – RUNDA IV (PDF 373 KB)

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów  - RUNDA IV (PDF 314 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) - konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) - konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny będący organem prowadzącym (z wyłączeniem szkół prowadzonych przez ministrów) szkoły realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest wdrożenie w każdym województwie co najmniej dwóch szkół ćwiczeń, zgodnie z opracowanym „Modelem szkoły ćwiczeń”, a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe uczniów.

Informacja dotycząca składania wniosków w II rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Informacja dotycząca składania wniosków w III rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Informacja dotycząca składania wniosków w IV rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Informacja dotycząca składania wniosków w V rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Informacja dotycząca składania wniosków w VI rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Informacja dotycząca składania wniosków w VII rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Informacja dotycząca składania wniosków w VIII rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Informacja dotycząca składania wniosków w IX rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Informacja dotycząca składania wniosków w X rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Informacja dotycząca składania wniosków w XI rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Informacja dotycząca składania wniosków w XII rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Informacja dotycząca składania wniosków w XIII rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Informacja dotycząca składania wniosków w XIV rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Informacja dotycząca składania wniosków w XV rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Informacja dotycząca składania wniosków w XVI rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Informacja dotycząca składania wniosków w XVII rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Informacja dotycząca składania wniosków w XVIII rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Informacja dotycząca składania wniosków w XIX rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Informacja dotycząca składania wniosków w XX rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Informacja dotycząca składania wniosków w XXI rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Informacja dotycząca składania wniosków w XXII rundzie konkursu – lista dostępnych województw 

Informacja dotycząca składania wniosków w XXIII rundzie konkursu – lista dostępnych województw 

Kryteria wyboru projektów

Regulamin

Regulamin konkursu szkoła ćwiczeń aktualizacja 27.06.2019 

Regulamin konkursu szkoła ćwiczeń aktualizacja 14.05.2019  (PDF 940 KB)

Regulamin konkursu szkoła ćwiczeń aktualizacja 25.03.2019 (PDF 946 KB)

Regulamin konkursu szkoła ćwiczeń aktualizacja 11.01.2019 (PDF 2 MB)

Regulamin konkursu szkoła ćwiczeń aktualizacja 07.11.2018 (PDF 940 KB) 

Regulamin konkursu szkoła ćwiczeń aktualizacja 07.11.2018 (PDF 936 KB)

Regulamin konkursu szkoła ćwiczeń aktualizacja 11.10.2018 (PDF 949 KB)

Regulamin konkursu szkoła ćwiczeń aktualizacja 16.08.2018 (PDF 947 KB)

Regulamin konkursu szkoła ćwiczeń aktualizacja 9.07.2018 (PDF 891 KB)

Regulamin_konkursu_szkola_cwiczen_aktualizacja_28.06.2018 (PDF 801 KB)

Regulamin_konkursu_szkola_cwiczen_aktualizacja_14.06.2018 (PDF 928 KB)

Regulamin_konkursu_szkola_cwiczen (PDF 901 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu

Ogłoszenie o konkursie - regulamin wraz z załącznikami

Ogłoszenie o zmianie regulaminu konkursu oraz niektórych załączników

Ogłoszenie o zmianie regulaminu konkursu - aktualizacja 28.06.2018

Ogłoszenie o zmianie regulaminu konkursu - aktualizacja 9.07.2018

Ogłoszenie o zmianie regulaminu konkursu - aktualizacja 16.08.2018

Ogłoszenie o zmianie regulaminu konkursu - aktualizacja 11.10.2018

Ogłoszenie o zmianie regulaminu konkursu - aktualizacja 07.11.2018

Ogłoszenie o zmianie regulaminu konkursu - aktualizacja 07.11.2018

Ogłoszenie o zmianie regulaminu konkursu - aktualizacja 11.01.2019

Ogłoszenie o zmianie regulaminu konkursu - aktualizacja 25.03.2019 (PDF 946 KB)

Ogłoszenie o zmianie regulaminu konkursu - aktualizacja 14.05.2019

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 43 127 908,80 PLN

W ramach konkursu dofinansowanie otrzymają dwa projekty dla każdego z 16 województw.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 1 347 747,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin_konkursu_szkola_cwiczen (PDF 901 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 214 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana została w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres: konkurs.szkolacwiczen@men.gov.pl

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 pn. Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń. Spotkanie odbędzie się 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00 w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25, sala nr 305, III piętro.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do 8 czerwca 2018 r. (piątek) do godziny 14.00 na adres konkurs.szkolacwiczen@men.gov.pl

Program spotkania informacyjnego (PDF 142 KB)

 

Poniżej znajduje się lista najczęściej zadawanych pytań dotyczących konkursu:

Pytania i odpowiedzi cz. 1  (PDF 227 KB) 

Pytania i odpowiedzi cz. 2 (PDF 219 KB)

Pytania i odpowiedzi cz. 3 (PDF 474 KB)

Pytania i odpowiedzi cz. 4 (PDF 169 KB)

Pytania i odpowiedzi cz. 5 (PDF 747 KB)

Informacja dotycząca listy projektów skierowanych do negocjacji – I RUNDA 

Linki

Informacje dotyczące niniejszego konkursu są publikowane na stronie IOK

https://efs.men.gov.pl/