Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.19

2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 7.06.2018

IOK ogłasza listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem aplikacji System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA). 

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30 kwietnia 2018 r. a zakończy 7 czerwca 2018 r. o godzinie 14.00.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie jest składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe,
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • przedsiębiorcy,
 • szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • urzędy administracji geodezyjno-kartograficznej,
 • urzędy wojewódzkie,
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
 • Inspektoraty nadzoru budowlanego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na przeszkolenie pracowników organów administracji publicznej, wykonujących zadania dotyczące planowania przestrzennego bądź procesu inwestycyjno-budowlanego, w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Uwaga! Zmiana regulaminu konkursu

Informacja o zmianie regulaminu (DOC 26 KB)

Regulamin konkursu (PDF 529 KB) - wersja aktualna - obowiązująca od 11.05. 2018

Regulamin konkursu (DOC 606 KB) - wersja aktualna - obowiązująca od 11.05. 2018

Regulamin konkursu (DOC 606 KB) - (wersja archiwalna - obowiązująca do 10.05.2018)

Regulamin konkursu (PDF 529 KB) - (wersja archiwalna - obowiązująca do 10.05.2018)

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 149 KB)

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 505 KB)

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 629 KB)

Załącznik 3 Zestawienie standardu i cen rynkowych (PDF 330 KB)

Załącznik 4 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP (DOC 148 KB)

Załącznik 5 Wzór oświadczenia pracownika IOK (DOC 149 KB)

Załącznik 6 Wzór oświadczenie o bezstronności dla eksperta (DOC 279 KB)

Załącznik 7 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (DOC 147 KB)

Załącznik 8 Wzór karty oceny merytorycznej (DOC 283 KB)

Załącznik 8 Wzór karty oceny merytorycznej (PDF 536 KB)

Załącznik 9 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje (DOC 153 KB)

Załącznik 9 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje (PDF 222 KB)

Załącznik 10 Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 16 MB)

Załącznik 10 Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie określa załącznik 1 (PDF 505 KB).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie określa załącznik 10 (PDF 1 MB).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.dostepnosc@miir.gov.pl.

Spotkanie informacyjne

 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dla zainteresowanych składaniem wniosku o dofinansowanie na realizację projektu w ramach konkursu.

Spotkanie odbędzie się 11 maja 2018 r. (piątek) w godz. 11.00-14.00 w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie, w sali nr 1106.

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego (DOC 398 KB) na adres: edyta.korus@miir.gov.pl lub konkurs.dostepnosc@miir.gov.pl. Zgłoszenia proszę przesyłać do 6 maja br.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę spotkania. 

W trakcie spotkania przedstawione zostaną założenia ogłoszonego konkursu oraz kryteria wyboru projektów. Spotkanie będzie szansą na uzyskanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące procesu naboru i późniejszej realizacji projektu wybranego w ramach konkursu.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego

Prezentacja ze spotkania (PPT 2 MB)