Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.1

4.1 Innowacje społeczne, Społeczne Agencje Najmu, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 14.02.2019

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Zgodnie z regulaminem konkursu (pkt I.1) Instytucja Organizująca Konkurs podjęła decyzję o zamknięciu konkursu z dniem 14 lutego 2019 r., co oznacza, że aktualnie trwa ostatnia runda konkursu, w ramach której możliwe jest złożenie wniosku o dofinansowanie. Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 4 miesięcy od zakończenia naboru wniosków w danej rundzie konkursowej.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie muszą być dostarczone w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA (www.sowa.efs.gov.pl). O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Sposób składania wniosków

VI runda konkursu: 15.12.2018 r. do 14.02.2019 r. do godz. 16.00 - OSTATNIA RUNDA W KONKURSIE 

V runda konkursu: 15.10.2018 r. do 14.12.2018 r. do godz. 16.00

IV runda konkursu: 15.08.2018 r. - 14.10.2018 r.

III runda konkursu: 15.06.2018 r. - 14.08.2018 r. 

II runda konkursu: 15.04.2018 r.- 14.06.2018 r.

I runda konkursu: 15.02.2018 r. - 14.04.2018 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W niniejszym konkursie o dofinansowanie może ubiegać się wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego szczebla podstawowego – gmina lub powiat lub związek międzygminny.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na skalowanie innowacji społecznej - modelu Społecznych Agencji Najmu (SAN), tj. oprzyrządowanie modelowych rozwiązań w zakresie wyznaczenia programu działania i organizacji SAN, a następnie ich wdrożenie w praktyce.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 15 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Uwaga! Zmiana regulaminu konkursu.

Informacja o zmianie regulaminu konkursu (DOCX 19 KB) z dnia 6.03.2018 r.

Informacja o zmianie regulaminu konkursu (PDF 346 KB)

Regulamin konkursu (DOCX 1 MB) - wersja aktualna z dnia 6.03.2018 r.

Regulamin konkursu (PDF 1 MB) - wersja aktualna z dnia 6.03.2018 r.

Regulamin konkursu (PDF 1 MB) - wersja archiwalna obowiązująca do dnia 5.03.2018 r.

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 1 MB)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 886 KB)

Załącznik nr 3 Minimalny zakres listu intencyjnego (DOC 622 KB)

Załącznik nr 3 Minimalny zakres listu intencyjnego (PDF 357 KB)

Załącznik nr 4 Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej (DOC 831 KB)

Załącznik nr 4 Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej (PDF 504 KB)

Załącznik nr 5 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w PO WER (PDF 220 KB)

Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia o bezstronności dla pracownika IOK (PDF 285 KB)

Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 289 KB)

Załącznik nr 8 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP (PDF 283 KB)

Załącznik nr 9 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (PDF 282 KB)

Załącznik nr 10 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie (PDF 596 KB)

Załącznik nr 11 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje (PDF 309 KB)

Załącznik nr 12 Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 16 MB) - wersja aktualna z dnia 6.03.2018 r.

Załącznik nr 12 Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB) - wersja aktualna z dnia 6.03.2018 r.

Załącznik nr 12 Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 13 Doświadczenia zagraniczne SAN (PDF 527 KB)

Załącznik nr 14 Opis dodatkowych założeń skalowania modelu SAN (DOC 693 KB)

Załącznik nr 14 Opis dodatkowych założeń skalowania modelu SAN (PDF 422 KB)

Załącznik nr 15 Kierunkowe założenia modelu SAN w Polsce (PDF 404 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 (DOC 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 12 (DOC 16 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu.

Informacja o składzie KOP (PDF 356 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.makro2@mr.gov.pl