Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Efekty Programu Kapitał Ludzki 2007-2013

Dzięki Programowi Kapitał Ludzki 2007-2013 młodzi ludzie mogli uczestniczyć m.in. w płatnych stażach i szkoleniach, podczas których zdobywali nowe kompetencje i umiejętności przydatne w momencie wejścia na rynek pracy. Osoby starsze mogły zyskać nowe umiejętności lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, a ludzie z pomysłem na własny biznes uzyskać dotacje i wsparcie szkoleniowe przy zakładaniu firmy. Program wspierał różnorodne grupy społeczne (m.in. osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, uczniowie) i instytucje (np. szkoły, firmy, organizacje pozarządowe).

Ze wsparcia programu skorzystało aż 9,6 mln Polaków, czyli co czwarty z nas! Dzięki realizacji projektów w programie Kapitał Ludzki możemy mówić o znaczących, pozytywnych zmianach w obszarach zatrudnienia, edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego, adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników, integracji społecznej, dobrego rządzenia i ochrony zdrowia. Co istotne, efekty programu przekładają się na miejsca pracy i pozytywne zmiany.

Zatrudnienie i rynek pracy

Zatrudnienie i rynek pracy

245 745 nowych firm

1 300 000 osób zakończyło udział w projektach aktywizacji zawodowej

300 nowych żłobków

31 klubów dziecięcych

49 instytucji dziennego opiekuna

Informacje o efektach pokazują stan na 30 czerwca 2015 r. i wynikają z umów podpisanych z beneficjentami.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

367 203 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym otrzymało wsparcie

15 200 wspartych przedsiębiorstw ekonomii społecznej

786 utworzonych spółdzielni socjalnych

Edukacja

Edukacja

6 500 dofinansowanych ośrodków wychowania przedszkolnego

173 500 przedszkolaków objętych wsparciem

17 600 szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i zawodowych w których wdrożono programy rozwojowe

183 800 uczniów, którzy wzięli udział w praktykach i stażach zawodowych

Szkolnictwo wyższe i nauka

Szkolnictwo wyższe i nauka

94 700 studentów rozpoczęło studia na kierunkach zamawianych, takich jak automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, wzornictwo czy informatyka

Adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników

Adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników

1 100 000 osób pracujących skorzystało z różnego rodzaju szkoleń zawodowych

215 484 przedsiębiorstw wzięło udział w projektach szkoleniowych

 

Przykłady pojektów

Lista projektów

Informacje o wszystkich projektach realizowanych w Programie Kapitał Ludzki 2007-2013 znajdziesz w serwisie Mapa dotacji UE.

 

Publikacje i materiały

 

47 000 małych wielkich rzeczy

 

47 000 małych wielkich rzeczy  (PDF 6 MB)

 

 

Dane prezentowane w ramach kampanii "47 000 małych wielkich rzeczy" przedstawiają stan realizacji programu na 30 grudnia 2014 r.

 

Sprawozdania i raporty