Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konkurs dotacji na wsparcie zasady partnerstwa oraz procesu koordynacji we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie dotacji na "Wsparcie zasady partnerstwa oraz procesu koordynacji we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2014-2020". Konkurs skierowany jest do partnerów działających w Komitetach Monitorujących programów operacyjnych perspektywy 2014-2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którzy zainteresowani są utworzeniem sieci współpracy na rzecz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych sieci współpracy, które poprzez zaangażowanie partnerów w procesy wpływające na wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wzmocnią efektywność i skuteczność interwencji realizowanych z udziałem EFS.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w zamieszczonym poniżej regulaminie.

Dokumenty

Regulamin (PDF 385 KB)

Wzór wniosku (DOC 879 KB)

Wzór listu intencyjnego (DOC 814 KB)

Wzór fiszki (DOC 2 MB)

Zgłoszenia

Partnerów zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do składania fiszek projektowych w terminie do 29 stycznia 2016 r. 

Liderów sieci współpracy, których fiszki projektowe w pierwszym etapie konkursu zostały ocenione pozytywnie, zapraszamy do składania wniosków o przyznanie dotacji. Nabór wniosków prowadzony jest w terminie od 7 do 18 marca 2016 r.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres poczty elektronicznej: partnerzy@mr.gov.pl.