Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Znajdź partnera do realizacji projektu w ramach Common Framework

Informacje o forum

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do udziału w Partner Search Forum w terminie 22-23 marca w Warszawie. Spotkanie odbędzie się w Centrum Konferencyjne Golden Floor Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51.

Celem spotkania jest pomoc projektodawcom w znalezieniu partnerów ponadnarodowych, z którymi będą mogli realizować projekty współpracy ponadnarodowej w ramach ogłaszanych w 2018 r. konkursów skoordynowanych na poziomie europejskim (tzw. Common Framework). 

Planowane jest wstępne dopasowanie uczestników przed spotkaniem, dlatego prosimy o przemyślenie swoich pomysłów na projekt i odpowiedź w języku angielskim na następujące pytania, które zostaną zadane przed wydarzeniem:

  • Co mam do zaoferowania? Jak jest moja mocna strona?
  • Czego szukam na Partner Search Forum?

10 państw, które zadeklarowały ogłoszenie naboru w ramach konkursu Common Framework w styczniu – lutym 2018 r.: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Finlandia, Grecja, Irlandia, Włochy, Polska, Szwecja, Portugalia.

Rejestracja będzie możliwa do 15 lutego 2018 r. W celu zarejestrowania się na spotkanie projektodawcy powinni utworzyć profil swojej organizacji oraz zamieścić informację nt. założeń swojego projektu w języku angielskim w bazie online, a następnie wypełnić formularz google

W spotkaniu mogą uczestniczyć, po uprzednim zarejestrowaniu, projektodawcy z wszystkich państw członkowskich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Koszty podróży i noclegu są pokrywane przez uczestników.

Zaproszenie (DOCX 223 KB)

Dla kogo

Spotkanie jest dedykowane projektodawcom, którzy będą brać udział w konkursach Common Framework organziowanych przez Centrum Projektów Europejskich.

Tematy spotkania

W trakcie sesji plenarnej główny nacisk położny będzie na zainicjowanie dyskusji w ramach stolików tematycznych, które obejmą następujące obszary:

  • zatrudnienie,
  • zatrudnienie osób młodych,
  • włączenie społeczne,
  • ekonomia społeczna,
  • dobre rządzenie,
  • kształcenie i umiejętności,
  • migranci.