Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wsparcie procesu przekwalifikowania osób do pracy w branży IT

10 maja br. Komitet Monitorujący Program Wiedza Edukacja Rozwój zatwierdził szczegółowe kryteria wyboru projektów dla działania 4.1 Innowacje Społeczne w temacie przekwalifikowania osób bez wykształcenia informatycznego i doświadczenia w branży IT do pracy w tym sektorze.

W konkursie planowane jest przetestowanie modelu nabywania kompetencji zawodowych i kluczowych niezbędnych do podjęcia pracy w charakterze programisty przez osoby, które nie posiadają wykształcenia informatycznego i doświadczenia w tym zakresie. Projekty wybrane w tym konkursie pozwolą na zweryfikowanie w praktyce zróżnicowanych metod kształcenia zakładających zdobywanie kompetencji zawodowych przez osoby o różnym poziomie i rodzaju wykształcenia w szybszym trybie niż w toku edukacji formalnej.

Zadaniem Wnioskodawcy będzie dostarczenie uczestnikowi pełnego wachlarza usług szkoleniowych lub doradczych, zarówno w obszarze umiejętności specjalistycznych, jak i kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczestnika w procesie poszukiwania pracodawców lub zleceniodawców. Realizacja projektów powinna przyczynić się do zwiększenia dostępności różnych form kształcenia (kursów, szkoleń, studiów podyplomowych) dla osób, które z własnej inicjatywy będą chciały podnieść swoje kompetencje w obszarze języków programowania i podjąć pracę w branży IT.

Planowany termin ogłoszenia konkursu to III kwartał 2017 roku.

Domumenty

Szczegółowe kryteria wyboru projektów (DOCX 55 KB)