Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wrzesień pełen konkursów dla firm. Rozpoczynają się nowe nabory o środki z Funduszy Europejskich

Dla przedsiębiorców koniec wakacji wcale nie musi oznaczać końca naborów. Kolejne konkursy o dofinansowanie otwierają się we wrześniu.

Bieżący miesiąc to aż 37 nowych naborów dla przedsiębiorców. Granty będą mogły pozyskać firmy zajmujące się np. zdrowiem, aktywizacją i infrastrukturą społeczną. Na dofinansowanie mogą liczyć również podmioty wspierające rewitalizację, wdrażające innowacje oraz te stawiające na rozwój, czy efektywność energetyczną. Duża liczba nowych konkursów oznacza mnogość możliwości- każdy znajdzie coś dla siebie.

Na przedsiębiorców czeka 108 naborów, w tym: 28 z programów ogólnopolskich, 78 z programów regionalnych i 2 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Badania i rozwój

Badania i rozwój

Rozwijaj zaplecze badawczo-rozwojowe z Funduszami Europejskimi. Od 28 września przedsiębiorstwa, ich konsorcja oraz konsorcja firm z jednostkami naukowymi z województwa śląskiego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie. Oferta jest skierowana do podmiotów chcących wspierać prace badawczo-rozwojowe oraz tworzyć lub rozbudowywać swoje zaplecze badawcze.

Maksymalnie można uzyskać aż 10 mln zł dofinansowania, więc jest o co walczyć. Sprawdź szczegóły

Na początku września rusza kolejny nabór na projekty z zakresu badań przemysłowych lub prac rozwojowych. To oferta dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z regionów słabiej rozwiniętych. Elementem projektu mogą być też prace przedwdrożeniowe.

Przedsiębiorca może otrzymać dotację na jeden z projektów, który nie przekracza:

 • 200 tys. euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP;
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;
 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe.

Rozwój firmy

Rozwój firmy

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy działający na terenie województwa łódzkiego mają szansę otrzymać środki na wdrożenie wyników prac badawczych. Beneficjenci otrzymają dofinansowanie na:

 • projekty wdrażające innowacyjne produkty,
 • procesy wytwarzania produktów lub świadczenia usług,
 • wdrożenie rezultatów prac badawczo-rozwojowych.

Maksymalnie można uzyskać aż 3,5 mln zł, zaś minimalny wkład własny wynosi 200 tys. zł. Zainteresowani przedsiębiorcy mogą składać wnioski do 21 września. Na konkurs przeznaczono łącznie blisko 65,5 mln zł.

Do 24 września mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa podlaskiego mogą starać się o dofinansowanie na wsparcie inwestycji w swoich firmach. Jeśli jesteś zainteresowany wdrażaniem innowacji: produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, ten konkurs jest dla Ciebie!

Środki można przeznaczyć np. na rozbudowę przedsiębiorstwa, rozwój procesu produkcyjnego lub inwestycje w maszyny i sprzęt produkcyjny. Maksymalne dofinansowanie dla średnich firm wynosi 60%, natomiast dla mikro i małych 70%. Łączna pula środków sięga 50 mln zł.

Energetyka

Energetyka

We wrześniu otwierają się dwa nabory unijne w obszarze energetyki. Pierwszy konkurs dotyczy inwestycji polegających na wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych (OZE). W drugim można pozyskać dotację unijną na budowę nowych lub zwiększenie mocy jednostek, w których wytwarza się jednocześnie energię elektryczną i ciepło (wysokosprawna kogeneracja). 

O środki unijne na projekty OZE mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy są wytwórcami energii z odnawialnych źródeł energii. Dotyczy to wytwarzania energii (elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu) przy wykorzystaniu energii z wiatru, biomasy, biogazu, wody, czy energii promieniowania słonecznego. Przedsiębiorca może otrzymać na jeden projekt łącznie do 15 mln euro wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł).

Z kolei dotację na inwestycje w technologii wysokosprawnej kogeneracji mogą pozyskać przedsiębiorcy, samorząd, czy też spółdzielnie mieszkaniowe. Projekt może otrzymać maksymalnie 85% dofinansowania unijnego. Budżet konkursu wynosi 90 mln zł.

Szkolenia

Szkolenia

Od września szansę na dotację unijną mają również firmy szkoleniowe. Dotyczy to firm, które w ostatnich 3 latach przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu przeszkoliły co najmniej 100 pracowników podmiotów leczniczych lub pracowników organów założycielskich. Ważna jest również tematyka szkoleń. Chodzi o szkolenia z obszaru zarządzania w ochronie zdrowia lub zdrowia publicznego. 

Firmy, które spełniają takie warunki mogą pozyskać środki unijne na projekty szkoleniowe m.in. dla pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi. Na projekt mogą otrzymać do 97% dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Szkolenia mają w efekcie poprawić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Tematyka szkoleń dotyczy w szczególności:

 • HB - HTA (Hospital Based Health Technology Assessment);
 • metodologii, monitorowania i zarządzania badaniami klinicznymi;
 • zarządzania finansowego, operacyjnego oraz zarządzania personelem oraz wykorzystywania map potrzeb zdrowotnych;
 • identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom epidemiologicznym.

Szczegóły znajdziesz na stronie Programu Wiedza Edukacja Rozwój oraz w serwisie zdrowie.gov.pl

Rewitalizacja

Rewitalizacja

Od 3 września można składać wnioski w konkursie o dofinansowanie rozbudowy i remontów budynków zdegradowanych. Wsparciem objęte zostaną przebudowy i modernizacje m.in.: budynków, infrastruktury komunalnej oraz drogowej.

Wśród podmiotów zaproszonych do konkursu znajdują się m.in. przedsiębiorstwa, partnerstwa publiczno-prywatne a także spółdzielnie mieszkaniowe. Na beneficjentów czeka łączna kwota 120 mln zł, z których każdy z nich może otrzymać aż 95% dofinansowania wartości swojego projektu. Oferta przygotowana przez województwo kujawsko-pomorskie obejmuje podział na 28 rund konkursowych.

Szczegóły konkursu

Równie ciekawą propozycją dla przedsiębiorców zainteresowanych rewitalizacją jest konkurs województwa małopolskiego. O dofinansowanie, sięgające nawet 93% kosztów, mogą ubiegać się m.in. przedsiębiorcy, ale też spółdzielnie mieszkaniowe. Pozyskane środki będzie można przeznaczyć na rozbudowę, renowację i modernizację obiektów przeznaczonych na cele społeczne, instytucji kultury i budynków użyteczności publicznej. Możliwe będzie również sfinansowanie adaptacji przestrzeni publicznej na cele społeczne oraz działań prowadzących do ożywienia gospodarczego wybranych obszarów.

Zapoznaj się z konkursem

Dowiedz się więcej o konkursach

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na Portalu Funduszy Europejskich, w zakładce Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków.

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.