Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Trwają konsultacje Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji...

Do 14 lutego 2018 roku trwają konsultacje Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Unijnych na lata 2014-2020.

Projekt zmian Wytycznych oraz formularz zgłaszania uwag