Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Start projektu „Pożyczki na kształcenie”

18 września br. (poniedziałek) o godz. 10.00 rozpocznie się nabór chętnych do uczestnictwa w projekcie „Pożyczki na kształcenie”, dzięki któremu będzie można sfinansować dowolny kurs, szkolenie lub studia podyplomowe oraz uzyskać do 25% umorzenia!

Ogólnopolski projekt „Pożyczki na kształcenie” to pilotaż nowej formy finansowania kształcenia ustawicznego osób dorosłych, uruchomiony w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez partnerstwo w składzie Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach oraz Fundacja Fundusz Współpracy, pełniących rolę Operatora systemu pożyczkowego.

W ramach projektu osoby dorosłe mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia). Wysokość pożyczki to minimum 600 zł i maksimum 100.000 zł, a kształcenie nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. Kwota przekazywana jest przez Operatora do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez Uczestnika formy kształcenia. Uczestnik może otrzymać nieoprocentowaną pożyczkę z możliwością 20% umorzenia, a w szczególnych przypadkach nawet 25%.

W pierwszym etapie naboru pula środków zaplanowano na pożyczki kwotę 4 mln zł. W zależności od zainteresowania i tempa wyczerpywania się środków, Operator zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty w pierwszym naborze do 7,5 mln zł lub ogłoszenia kolejnego naboru w terminie późniejszym.

Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak i dla osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach wychowawczych itp.). Nie ma żadnych dodatkowych warunków, np. związanych z miejscem zamieszkania, statusem na rynku pracy, wiekiem czy płcią.

Regulamin udzielania pożyczek oraz wzory umowy, a także wymagane dane i dokumenty do wniosku znajdują się na stronie www.inwestujwrozwoj.pl.

 

baner