Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekt zmiany Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020

Zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z potrzeby dostosowania zapisów Wytycznych do zmian wprowadzonych do znowelizowanej wersji Umowy Partnerstwa oraz dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu EFS w obszarze adaptacyjności.

Uwagi do zmian zaproponowanych w wytycznych wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać na załączonym formularzu do 13 października 2017 r. na adres e-mail: paulina.mucha@mr.gov.pl.

Dla ułatwienia do niniejszej wiadomości załączono opis zmian wprowadzonych do Wytycznych oraz wersję dokumentu pokazującą naniesione zmiany.

Formularz zgłaszania uwag (XLS 74 KB)

Wykaz zmian (DOCX 17 KB)

Wytyczne - tryb rejestruj zmiany (DOC 396 KB)