Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Główne zmiany w dokumencie wynikają z m.in. z potrzeby dostosowania zapisów Wytycznych do zmian w Umowie Partnerstwa oraz doświadczeń IK UP w zakresie koordynowania realizacji projektów dotyczących aktywizacji zawodowej.

Uwagi do zmian zaproponowanych w wytycznych wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać na załączonym formularzu do 23 października 2017 r. na adres e-mail: sylwia.kowalczyk@mr.gov.pl.

Dla ułatwienia do niniejszej wiadomości załączono wersję dokumentu pokazującą naniesione zmiany.

Załączniki: