Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

"Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych" - projekt Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji został wybrany do dofinansowania!

22 grudnia 2017 roku wynikiem pozytywnym zakończył się proces oceny wniosku o dofinansowanie złożonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w naborze dla działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych" został wybrany do dofinansowania w trybie pozakonkursowym. 

Jego głównym celem jest podniesienie kompetencji pracowników placówek niezawodowej edukacji dorosłych dzięki udziałowi w programie mobilności ponadnarodowej. Mobilności będą realizowane na zasadach programu Erasmus+, a uczestnicy otrzymają możliwość udziału w:

  • kursach, szkoleniach i konferencjach pozwalających doskonalić kompetencje potrzebne w pracy z osobami dorosłymi uczącymi się w obszarze niezawodowym, np. kursy dotyczące wykorzystania narzędzi TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) w nauczaniu dorosłych czy wykorzystania form parateatralnych w aktywizowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  • obserwacji pracy w organizacji zajmującej się niezawodową edukacją dorosłych (tzw. job shadowing; np. obserwacja pracy w organizacji działającej w obszarze edukacji i integracji osób starszych);
  • prowadzenia zajęć dla dorosłych słuchaczy lub szkoleń dla kadry niezawodowej edukacji dorosłych w organizacji zagranicznej.

Projekt będzie realizowany od 1 lutego 2018 roku do 31 grudnia 2022 roku. Kwota dofinansowania to 15 312 000,00 zł.