Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ogólnoeuropejski konkurs FEANTSA Ending Homelessness Awards 2017 dla beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego!

FEANTSA (Europejska Federacja Krajowych Organizacji Pracujących z Ludźmi Bezdomnymi) jest organizacją non-profit, która uczestniczy i pomaga w walce z bezdomnością w Europie. Jej celem jest zapobieganie i łagodzenie skutków ubóstwa i wykluczenia społecznego ludzi zagrożonych bezdomnością lub doświadczających tego zjawiska poprzez zachęcanie, ułatwianie i moderowanie współpracy wszystkich instytucji walczących z bezdomnością

Dla uczczenia 60 rocznicy Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) FEANTSA organizuje konkurs dla innowacyjnych i trwałych projektów realizowanych z EFS, które wpłynęły na poprawę sytuacji osób bezdomnych od 2010 r. Konkurs jest świetną okazją do pokazania dobrych praktyk EFS i ich wpływu na życie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Aplikować w konkursie mogą beneficjenci rezliujący projekty dofinansowane ze środków EFS, które rozpoczęły się w 2010 r. i później. W konkursie mogą brać udział projekty zakończone oraz w trakcie realizacji.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie on-line do 30 czerwca 2017 r. na stronie konkursu.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas 10 października 2017 r. podczas ceremonii wręczenia nagród Regiostars 2017.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na portalu FEANTSA.