Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ogłoszenie naboru kandydatów na ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie mobilności ponadnarodowej

Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie mobilności ponadnarodowej.

Konkursy w tym zakresie będą ogłaszane w ramach Priorytetu IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Osoby, które uzyskają wpis do wykazu kandydatów na ekspertów PO WER prowadzonego przez Instytucję Zarządzającą PO WER zyskają możliwość świadczenia usług eksperckich w zakresie wyboru projektów do dofinansowania.

Szczegóły znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu o naborze kandydatów na ekspertów PO WER.

Ostateczny termin na składanie dokumentów to: 20 sierpnia 2015 r. (decyduje data wpływu dokumentów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju).

Dokumenty: