Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowy konkurs "Asystent osoby z ASD"

15 maja 2020 roku Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) ogłosiło konkurs na skalowanie innowacji społecznej: „Tłumacz/Adwokat społeczny – asystent osoby z ASD”, który umożliwia wdrożenie instrumentów wsparcia na rzecz studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) w uczelniach w Polsce.

Analizy przeprowadzone przez autorów innowacji wskazują, że zakres wsparcia neuronietypowych studentów na uczelniach jest zróżnicowany. Nawet jednak przy dość bogatym wachlarzu form wsparcia, osoby z ASD w niewielkim stopniu korzystają z tego, co jest im oferowane. Powodem tego jest w szczególności obawa przed stygmatyzacją czy trudności w pozyskaniu informacji w sposób dyskretny i dostępny.

Odpowiedzią na powyższe wyzwania jest proponowana w ramach podlegającej skalowaniu innowacji społecznej pomoc w procesie komunikacji z pracownikami uczelni udzielana studentom z ASD przez ich asystentów – osoby zaufane i posiadające odpowiednie kompetencje, aby udzielić realnego wsparcia dostosowanego do konkretnych potrzeb wynikających ze specyfiki określonego studenta oraz sytuacji, w której się on aktualnie znajduje.

Założeniem konkursu ogłoszonego przez MFiPR jest zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce innowacji społecznej „Tłumacz/Adwokat społeczny – asystent osoby z ASD” poprzez dotarcie z innowacją do jak największej liczby uczelni oraz studentów z ASD. Zadaniem wnioskodawcy będzie wykazanie, że innowacja zostanie wdrożona w co najmniej 40 uczelniach w Polsce, na których kształcą się studenci z niepełnosprawnością. Istotą skalowania jest zapewnienie trwałego wdrożenia innowacji do praktyki uczelni zaangażowanych do projektu.

Alokacja na konkurs wynosi 1 776 000 zł.

Prowadzony on-line nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 19 czerwca 2020 roku i potrwa do 31 lipca 2020 roku, do godz. 15.00.

Szczegóły konkursu