Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Miliard złotych w konkursach dla uczelni!

Ponad 1 mld zł to łączna wartość konkursów planowanych do ogłoszenia w kwietniu tego roku, skierowanych m.in. do szkół wyższych, umożliwiających realizację kompleksowych programów rozwoju uczelni i dostarczających wielu możliwości rozwoju studentom.

Komitet Monitorujący Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) przyjął uchwały, określające kryteria wyboru projektów w tych konkursach. Wśród nich dla konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni na Rzecz Rozwoju Regionalnego”, którego budżet wynosi 300 mln zł. Aplikujące uczelnie będą zobowiązane do przygotowywania projektów, których zakres jest zgodny z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. 

"Z ogólnej kwoty środków przeznaczonych na ten konkurs wyodrębniliśmy specjalną pulę 50 mln zł dla uczelni, które mają siedziby w województwie śląskim. Działanie to wpisuje się w Program dla Śląska, który jest jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" – powiedział Paweł Chorąży wiceminister inwestycji i rozwoju.

Komitet Monitorujący PO WER przyjął również założenia projektu pozakonkursowego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów”. 

Paneliści na posiedzeniu Komitetu Monitorującego POWER

"Przedsięwzięcie to pozwoli m.in. na uruchomienie w polskich uczelniach 20 międzynarodowych programów kształcenia. Ze wsparcia stypendialnego w projekcie, pozwalającego uczestniczyć w międzynarodowych programach kształcenia skorzysta 600 studentów i doktorantów. Na jego realizację  przeznaczyliśmy ponad 51 mln zł" – poinformował wiceminister.

Dodał, ze ta inicjatywa również realizuje założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wspierając umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego i wpisując się w takie projekty strategiczne jak: Studiuj i pracuj w Polsce.

Posiedzenia Komitetu Monitorującego POWER odbyło się 6-7 marca w Zabrzu. W jego trakcie przyjęto założenia dla realizacji kolejnych przedsięwzięć w 2018 r. w ramach poszczególnych osi priorytetowych programu.