Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konkurs „Obligacje społeczne PL” rozstrzygnięty!

Ministerstwo Rozwoju zakończyło ocenę wniosków w konkursie na opracowanie modelu polskiej obligacji społecznej w temacie „Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększania efektywności świadczenia usług społecznych w obszarach wsparcia EFS”. Do dofinansowania wybrano 5 projektów na łączną kwotę ponad 1,4 mln zł.

Obligacje społeczne

Mechanizm obligacji społecznych to innowacyjny instrument finansowania usług społecznych oparty na formule „płatność za rezultaty”. Zakłada on, że instytucja publiczna, odpowiedzialna za rozwiązanie danych problemów społecznych, wchodzi w porozumienie z dostawcą usług społecznych (np. organizacją pozarządową lub innym podmiotem prywatnym) i z inwestorem, od którego pozyskuje środki na sfinansowanie danej usługi. Jeśli założone efekty danej usługi zostaną osiągnięte, czyli problem zostanie skutecznie rozwiązany, instytucja zwróci wkład finansowy inwestorowi wraz z odsetkami (bonusem, zyskiem).

Projekty wybrane do dofinansowania

W ramach projektów wybranych do dofinansowania powstanie 5 propozycji, w jaki sposób wykorzystać obligacje społeczne w Polsce do przeciwdziałania takim problemom jak długotrwałe bezrobocie, zapewnienie opieki osobom zależnym, zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, nadmierne zadłużenie mieszkaniowe czy wykluczenie klientów pomocy społecznej. Utworzone w wyniku 5 projektów partnerstwa zarządców obligacji i wykonawców usług wraz z pozyskanymi inwestorami przetestują zaproponowane rozwiązania w kolejnym konkursie.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (XLS 50 KB)