Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konkurs na akcelerator obligacji społecznych rozstrzygnięty

Ministerstwo Rozwoju zakończyło ocenę wniosków w konkursie w temacie Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczenia usług społecznych w obszarach wsparcia EFS - ŚCIEŻKA A – AKCELERATOR.

W ramach konkursu nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny strategicznej. W wyniku oceny merytorycznej pozytywnie zostały ocenione 3 projekty w 3 różnych obszarach tematycznych EFS, natomiast ocena strategiczna miała polegać na porównaniu zgłoszonych przedsięwzięć w ramach danego obszaru tematycznego pod kątem spełniania kryteriów strategicznych.

Do dofinansowania wybrano projekty na łączną kwotę ponad 15 mln zł. Przewidują one sfinansowanie działań akceleratorów obligacji społecznych w obszarze rynku pracy, kształcenia zawodowego i usług na rzecz osób zależnych. Ich zadaniem będzie zbudowanie potencjału i koalicji na rzecz realizacji obligacji społecznych w wybranym temacie oraz wsparcie wdrażania tego instrumentu przez podmioty o mniejszym potencjale.

Mechanizm obligacji społecznych to innowacyjny instrument finansowania usług społecznych oparty na formule „płatność za rezultaty”. Zakłada on, że instytucja publiczna, odpowiedzialna za rozwiązanie danych problemów społecznych, wchodzi w porozumienie z dostawcą usług społecznych (np. organizacją pozarządową lub innym podmiotem prywatnym) i z inwestorem, od którego pozyskuje środki na sfinansowanie danej usługi. Jeśli założone efekty danej usługi zostaną osiągnięte, czyli problem zostanie skutecznie rozwiązany, instytucja ta zwraca wkład finansowy inwestorowi wraz z odsetkami (bonusem, zyskiem).

Pobierz pliki:

Projekty wybrane do dofinansowania (XLSX 13 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (XLS 49 KB)