Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konkurs INNOHUMAN rozstrzygnięty

Ministerstwo Rozwoju zakończyło ocenę wniosków w konkursie na „Wdrożeniowe prace dyplomowe jako narzędzie ułatwiające absolwentom kierunków z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wejście na rynek pracy”. Do dofinansowania wybrano 4 projekty uczelni na łączną kwotę ponad 3,6 mln zł.

Studia humanistyczne w Polsce wybiera średnio od 7% do 9% osób (Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce, 2015). W porównaniu z absolwentami kierunków ścisłych, absolwenci kierunków humanistycznych są częściej bezrobotni lub nieaktywni zawodowo. Humaniści często pracują nie w swoim zawodzie. Za ich niekorzystną sytuację na rynku przeważnie obwinia się niedopasowane do potrzeb pracodawców programy studiów, które są zbyt teoretyczne i uniemożliwiają studentom i absolwentom nabycie umiejętności praktycznych.

W celu upraktycznienia studiów humanistycznych i wykorzystania wiedzy teoretycznej do rozwiązania konkretnych problemów wybrane do dofinansowania projekty przetestują "wdrożeniowe prace licencjackie lub magisterskie" oraz w większym stopniu zapewnią współpracę humanistów w trakcie studiów z przedstawicielami innych kierunków oraz z otoczeniem społeczno–gospodarczym.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (XLS 36 KB)

Infromacja o składzie Komisji Oceny Projektów (XLS 35 KB)