Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kolejne działania wspierające Zintegrowany System Kwalifikacji

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (KM POWER) przyjął założenia dla dwóch projektów, które wesprą działanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Projekty są częścią pakietu działań nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Stanowią kontynuację działań rozpoczętych w ramach PO WER w 2016 r. Ich celem jest wsparcie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i zapełniania systemu opisami kwalifikacji funkcjonujących na rynku. Wpisanie kwalifikacji rynkowych do systemu, zagwarantuje ich odpowiednią jakość, rozpoznawalność oraz zapewni porównywalność danej kwalifikacji na rynku.

Uczestnicy spotkania

System został uruchomiony na mocy ustawy z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Wdrożenie nowego systemu oznacza położenie większego nacisku na efekty uczenia się, a nie na sam proces nauki i zdobywania umiejętności. Wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji pozwoli uporządkować obecny system kwalifikacji oraz połączyć go w jeden czytelny i spójny system obejmujący główne nadawane w Polsce kwalifikacje.

Uczestnicy spotkania

***

Piętnaste posiedzenie KM POWER odbyło się 26 lipca br. w Warszawie. Przewodniczył mu Piotr Krasuski, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju.