Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informujemy, że 1 grudnia 2017 r. minister Paweł Chorąży podpisał dziesiątą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. 

Zmiany wprowadzone do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój obejmują następujące kwestie:

  1. Ogólne informacje na temat realizacji projektów w Programie Wiedza Edukacja Rozwój;
  2. Opis poszczególnych osi priorytetowych Programu oraz poszczególnych działań/poddziałań;
  3. Zmiany finansowe;
  4. Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji Programu;
  5. Zmiany załączników: Załącznik 1, Załącznik 2a i 2b, Załącznik 3, Załącznik 4, Załącznik 5;
  6. Zmiany o charakterze redakcyjnym w całym dokumencie.

Szczegółowy opis zmian znajduje się tutaj (DOC 88 KB).