Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców - nowy konkurs w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju) 9 listopada 2017 r. ogłosiła konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-002/17 na mobilność ponadnarodową przedstawicieli miast wyłonionych w konkursie dotacji HUMAN SMART CITIES.

Konkurs ma na celu umożliwienie przedstawicielom miast, których fiszki projektowe zostały zakwalifikowane do etapu II konkursu dotacji HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców (konkurs dotacji), nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych oraz poznanie dobrych praktyk i zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez realizację programu mobilności ponadnarodowej w wybranym państwie członkowskim UE.  

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym, przedsiębiorstwa, podmioty ekonomii społecznej, partnerów społecznych oraz organizacje pozarządowe.

Wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu będą przyjmowane od 11 do 18 grudnia 2017 r. (szczegóły na stronie konkursu).