Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

35 miast średnich zna diagnozę - my mamy dla nich receptę

Miasta średnie w Polsce mają potencjał do lokalizacji nowoczesnych usług dla biznesu. Niezbędne jest jednak kształtowanie przyszłych kadr. To wnioski z badania, które ABSL przeprowadziło dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W odkryciu tego potencjału pomoże 100 mln zł z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Pakiet dla miast średnich oferuje konkretne rozwiązania, które pomagają rozruszać lokalne gospodarki. Jednym z nich jest włączenie miast w rosnący sektor usług biznesowych. Firmy z tej branży coraz częściej lokalizują swoje siedziby w mniejszych ośrodkach. Aby właściwie wykorzystać ten trend, poddaliśmy 35 miast polskich średniej wielkości szczegółowym badaniom pod kątem atrakcyjności inwestycyjnej.

"Dziś poznaliśmy kompleksowe portrety diagnozowanych miast i wiemy jaki mają potencjał i jaki typ firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych są̨ w stanie przyciągnąć "– mówi minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Badanie

Do analizy wybraliśmy miejscowości liczące od 20 do 130 tys. mieszkańców, w których funkcjonują Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe. Badanie, na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, przeprowadził Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL).

Zespół ABSL ocenił jakie są dostępne zasoby kadrowe miast, jakich absolwentów kształcą uczelnie i jakie znają oni języki, jaka jest dostępność powierzchni biurowej i inwestycyjnej oraz jakie są koszty pracy.

Diagnoza

Szanse na rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych i potencjał inwestycyjny w badanych miastach średnich są zróżnicowane. Największe znaczenie dla rozwoju tego sektora ma kapitał ludzki. Jego dostępność i jakość w największym stopniu wpływa na potencjał inwestycyjny miast. Głównymi przewagami miast mogą być niższe koszty prowadzenia działalności oraz niższa rotacja kadry. Na rozwój branży w miastach średnich największy wpływ mogą mieć przedsiębiorstwa z obszaru IT. Ze względu na specyfikę działalności firmom IT łatwiej jest tworzyć niewielkie oddziały w miastach średnich i wykorzystać możliwości rozwoju biznesu w oparciu o lokalne zasoby kadrowe w badanych ośrodkach. Drugą grupą firm mogących znacząco wpłynąć na rynek pracy w wybranych miastach są̨ duże przedsiębiorstwa poszukujące oddziału satelickiego, w których mogą̨ ulokować obsługę̨ części swoich procesów. Szansę na taką funkcję mają przede wszystkim ośrodki charakteryzujące się dobrą dostępnością̨ transportową.

Najwyżej ocenione miasta to: Opole, Tarnów, Płock, Elbląg, Nowy Sącz, Kalisz, Legnica, Koszalin, Gorzów Wielkopolski i Piła. Charakteryzują się one ponadprzeciętnym potencjałem inwestycyjnym dla sektora nowoczesnych usług biznesowych.

"Żadna z ocen nie odbiera miastom dalszych szans rozwojowych. Każde z nich otrzymało własne rekomendacje. Co w nich powiedziano? Przykładowo - czy miasto ma uruchomić działania nakierowane na zatrzymanie i przyciągnięcie talentów w oparciu o ścisłą współpracę z miejscowymi uczelniami wyższymi, czy wzmocnienie kapitału ludzkiego, bądź poprawę dostępności transportowej ośrodka" – dodaje wiceminister Adam Hamryszczak. 

Recepta i pieniądze na jej wykup

Aby miasta średnie mogły konkurować o pozyskanie inwestorów z sektora nowoczesnych usług biznesowych wspólne wysiłki muszą podejmować samorządy tych miast, uczelnie i przedsiębiorstwa z branży usług dla biznesu.

Sektor usług dla biznesu nie rozwinie się w miastach średnich z dnia na dzień. Konieczna jest praca nad czynnikami, takimi jak dostępność osób o odpowiednich kwalifikacjach językowych i kompetencjach technicznych czy dostępność przestrzeni biurowych. Ważne są działania mające na celu wykształcenie i zatrzymanie młodych ludzi. Szczególną rolę odgrywa również współpraca uczelni wyższych z biznesem. Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe powinny chętniej nawiązywać współpracę z biznesem, kreować cele strategiczne, co pozwoli na wykształcenie kadry z kwalifikacjami zapewniającymi zatrudnienie.

"Niezbędne jest długofalowe działanie pozwalające na kształtowanie przyszłych kadr. My wychodzimy naprzeciw potrzebom miast. Z Programu Wiedza Edukacja Rozwój przeznaczymy dla uczelni łącznie 100 mln zł na rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu" – mówi minister Jerzy Kwieciński.

Planowane jest uruchomienie naboru dla uczelni, które będą starać się o pieniądze na to, by program kształcenia był lepiej dostosowany do potrzeb rynku pracy. Szkoła będzie mogła na przykład uzyskać dofinansowanie na staże, zajęcia warsztatowe, współpracę z lokalnymi pracodawcami.

Założenia konkursu planujemy przyjąć w czerwcu 2019 r. Wcześniej będą one konsultowane z przedstawicielami uczelni i przedsiębiorców. Dzięki przeprowadzonemu badaniu będziemy mogli trafniej sformułować warunki dla konkursu, aby uczelnie chętniej korzystały z dostępnych środków.

Raport "Potencjał miast średnich w Polsce dla lokalizacji inwestycji. Analiza, ocena i rekomendacje" (PDF 6 MB)