Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

20 mln na wsparcie branży motoryzacyjnej!

10 maja Komitet Monitorujący Program Wiedza Edukacja Rozwój zatwierdził szczegółowe kryteria wyboru projektów dla działania 4.1 Innowacje Społeczne w temacie rozwoju kadr przemysłu motoryzacyjnego w ramach kształcenia na 5. poziomie Polskich Ram Kwalifikacji (PRK).

W konkursie planuje się przetestowanie w ramach innowacji społecznych tzw. „krótkich cykli kształcenia” na uczelniach, 1-2 letnich, których celem będzie praktyczne przygotowanie uczestników projektu do wykonywania zawodu w przemyśle motoryzacyjnym.

Kształcenie ma na celu dostarczanie do przemysłu automotive wykwalifikowanych specjalistów, przy jednoczesnym przetestowaniu nowej formy zdobywania kompetencji, jakim jest nauka na 5. poziomie PRK. W konkursie dofinansowane zostaną projekty składane przez uczelnie wyższe prowadzące kształcenie na kierunkach istotnych z punktu widzenia rozwoju przemysłu motoryzacyjnego.

Planowany termin ogłoszenia konkursu to II kwartał 2017 roku.

Dokumenty