Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Warsztaty dla wnioskodawców aplikujących w konkursie MOTO PO WER

Informacje o warsztatach

Ministerstwo Rozwoju w czerwcu ogłosiło konkurs finansowany ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), którego celem będzie wsparcie kadr dla przemysłu motoryzacyjnego poprzez uruchomienie „krótkich cykli kształcenia” -  odpowiadających 5. poziomowi Polskich Ram Kwalifikacji (PRK). Konkurs będzie finansowany w ramach działania 4.1 Innowacje społeczne, które zakłada wypracowanie nowatorskich rozwiązań, przede wszystkim w obszarze rynku pracy (szczegóły na stronie konkurs MOTO PO WER).

Uczelnie we współpracy z pracodawcami prowadzącymi działalność w przemyśle motoryzacyjnym będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów polegających na opracowaniu specjalistycznych programów kształcenia w obszarach istotnych dla przemysłu motoryzacyjnego oraz przetestowaniu ich w praktyce (realizacja programu) przez okres około 2 lat.

Istotnym elementem kształcenia będzie praktyka w miejscu pracy, która odbywać się będzie u pracodawcy współpracującego z uczelnią przy tworzeniu programu kształcenia dopasowanego do jego indywidualnych potrzeb kadrowych.

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał od 16 października 2017 r. do 5 listopada 2017 r.

Zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców na warsztaty, których celem będzie pokazanie od strony praktycznej, jak przygotować wniosek o dofinansowanie.

Warsztaty odbędą się 13 października w godzinach 10:00-14:00 w sali nr 1105 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (DOC 81 KB) do 10 października na adres mailowy: anna.kamienska@mr.gov.pl

Dla kogo

W warsztatach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani wnioskodawcy. W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty składane przez uczelnie wyższe prowadzące kształcenie na kierunkach istotnych z punktu widzenia rozwoju przemysłu motoryzacyjnego: automatyka, robotyka, elektronika, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji lub inżynieria testowa.

Program warsztatów

Podczas warsztatów zostaną poruszone praktyczne zagadnienia dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie.

 

Organizator

Ministerstwo Rozwoju

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa