Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne w Poznaniu o Funduszach Europejskich dla organizacji pozarządowych

Informacje o spotkaniu

Spotkanie ma na celu zaprezentowanie, jak organizacje pozarządowe mogą skorzystać z dofinansowania w tegorocznych konkursach w programach: Wielkopolski Regionalny Program 2014‑2020, Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014‑2020, Erasmus+ oraz Polska Cyfrowa 2014‑2020. Część spotkania zostanie poświęcona również źródłom pozyskiwania informacji o Funduszach Europejskich i ofercie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (PIFE).

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 31 lipca 2018 r., w godzinach 10:00-12:00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, w sali posiedzeń nr 1 na parterze. Aby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza on‑line.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Dla kogo

Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby pracujące w sektorze organizacji pozarządowych (NGO) lub z nim współpracujące.

Program spotkania

  • 9:50-10:00 Rejestracja uczestników;
  • 10:00-10:10 Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
  • 10:10-11:00 Wielkopolski Regionalny Program 2014 – 2020:

- działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa,
- działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych,
- poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja,
- poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne,
- poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

  • 11:00-11:10 Przerwa;
  • 11:10-12:00 Program Polska Cyfrowa:

- działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz kompetencji cyfrowych.

               Program Wiedza Edukacja Rozwój:

- działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu,
- działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

                               Program Erasmus+:

- akcja 1, Mobilność osób pracujących z młodzieży.

  • 12:00 Konsultacje indywidualne.

 

Organizator spotkania

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu
Al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań
tel.: 61 626 61 90/92/93, 61 626 72 46
e‑mail info.wrpo@wielkopolskie.pl